Mål med skogsvården

Skogsvården grundar sig alltid på skogsägarens syn på målen för skötseln av skogen. Det finns lika många olika mål som det finns skogsägare. En kartläggning av målen tillsammans med en skogsfackman är den bästa utgångspunkten för planeringen av skogsvården.

Ett ekonomiskt lönsamt skogsbruk utesluter inte andra mål för skogsvården. En del av skogsområdet kan till exempel lämnas helt utanför skogshanteringen eller landskaps- och naturvärden kan framhävas i skogsvården.

UPM har samlat gedigen erfarenhet av skogsvård i sina egna skogar som utgör över 900 000 hektar. I dessa skogar varierar skogsvårdsåtgärderna till exempel enligt naturvärden.

Du hittar det lämpligaste sättet för dig att sköta dina skogar när du kontaktar en skogsfackman vid UPM. Ni kan tillsammans planera de bästa skogsvårdsåtgärderna för din skog.

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

UPM Skogsgödsling, Skogens hälsa, Metsän henki 2011, Metsän henki 2010, Metsän henki 2013
  • Video

  • Lilla skogsordboken

    • S

      Skogsvård

      Alla åtgärder som utförs i skogarna vilka syftar till att förnya eller odla skogarna på ett hållbart sätt samt främja naturens mångfald och skogarnas mångbruksmöjligheter.