Skogsenergi

Skogsenergi är en inhemsk förnybar energikälla. Med skogsenergi kan man ersätta användningen av fossila bränslen och därmed motarbeta klimatförändringen.

Hyggesrester, stubbar och klenvirke som tagits till vara i skogen flisas till skogsflis som producerar skogsenergi i värme- och kraftverk.

Skogsenergin är bara en del av den träbaserade energin. Träbaserade  avfallsvätskor från skogsindustrin och spillvirke från industrin är viktiga bränslen vid energiproduktion. En femtedel av Finlands totala energiförbrukning täcks med träbaserad energi. 

UPM har under tio år investerat över 10 miljarder euro i kraftverk som använder inhemska förnybara bränslen.  I Europa är UPM den största uppköparen och användaren av skogsenergi.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara, Drivning av klenvirke till skogsenergi, UPM Skogsenergi, Drivning av hyggesrester till skogsenergi, Drivning av stubbar till skogsenergi
  • Video

  • Lilla skogsordboken

    • K S

      Skogsenergi

      Hyggesrester, klent virke från röjningar och förstagallringar samt stubbar och stamlumpar utgör skogsenergi, dvs. energivirke som fås direkt från skogen.