Maskinell plantering

​UPM har utfört maskinell plantering redan i 20 år. Uppföljningen av förnyelseresultaten visar att man med maskinell plantering kostnadseffektivt får till stånd en ungskog av hög kvalitet.

Fördelarna med maskinell plantering är en god och jämn kvalitet på arbetet samt möjligheten att kombinera olika arbetsskeden. Vid maskinell plantering sätts plantan på rätt ställe i högen och i ett färskt markberedningsspår. Maskinell plantering gör skogsodlingsarbetet snabbare då markberedningen och planteringen kombineras. Vid maskinell plantering pågår arbetsperioden från maj till slutet av september. Detta ökar produktiviteten och arbetskraft frigörs för andra skogsvårdsåtgärder.

Läs mer om skogstjänsten UPM Skogsförnyelse och UPM LönsamPlantskog.  

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Utvecklingen av skogsvårdsmetoder, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Skogsförnyelse, Kemera-finansiering, UPM Skogsförnyelse
  • Lilla skogsordboken

    • F H M S

      Högläggning

      ​Den vanligaste markberedningsmetoden i skogsmarker vid sidan av harvning. På området som markbereds görs vanligen högar med grävmaskin och plantorna planteras i högarna. Det finns olika former av högläggning: fläckhögläggning, högläggning med fåror, dikningshögläggning och vändhögläggning.