Kemera-finansiering

Med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) stöder staten skötseln av privata skogar. Stödet kan fås för olika skogsvårdsåtgärder om vissa kriterier uppfylls. 

De vanligaste skogsvårdsarbetena för vilka man enligt gällande lagstiftning kan få Kemera-stöd är tidig plantskogsvård, vård av ungskog, vård av sumpskog, vitaliseringsgödsling av skog samt byggande eller grundförbättring av skogsväg.

Du får lättast information om den gällande lagstiftningen genom att kontakta en fackman vid UPM. Tillsammans kan ni reda ut vilka möjligheter du har att få stöd och fackmannen gör de nödvändiga Kemera-ansökningarna för din räkning. UPM utför också alla skogsvårdsarbeten som omfattas av Kemera-stödet.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

 

 

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsförnyelse, Plantskogsröjning och plantskogsskötsel, Utvecklingen av skogsvårdsmetoder, För- och efterarbeten vid en virkesaffär, Skogsenergi
  • Lilla skogsordboken

    • F L P S

      Förnyelse

      Anläggning av en ny trädgeneration. Förnyelsen kan ske genom odling – plantering eller sådd – eller på naturlig väg.