Drivning av stubbar till skogsenergi

Stubbrytning görs på slutavverkningsområden med en grävmaskin som är utrustad med en specialskopa. Samtidigt som stubbarna lyfts skakas och klyvs de i 2–5 delar beroende på stubbens storlek och sedan samlas de i högar. I högarna blir stubbarna rena och torra på 4–8 veckor. Därefter förvaras stubbarna i lager vid vägkanten över sommaren för att de ska bli helt torra och rena.

För energiutvinning görs stubbrytning bara i samband med förnyelseavverkningar. Huruvida stubbrytning lämpar sig eller inte övervägs dessutom alltid separat för varje område. En del av stubbarna i förnyelseavverkningsområdet lämnas alltid kvar för att naturens mångfald ska tryggas. Stubbrytning kan inte utföras i alla områden.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

Skogsenergi, Skogsvården gynnas av att skogsenergi tas tillvara, UPM Skogsenergi, Drivning av hyggesrester till skogsenergi, Drivning av klenvirke till skogsenergi
  • Lilla skogsordboken

    • S

      Skogsenergi

      Hyggesrester, klent virke från röjningar och förstagallringar samt stubbar och stamlumpar utgör skogsenergi, dvs. energivirke som fås direkt från skogen.