Leveransköp

Vid leveransköp förbinder sig säljaren att leverera den på förhand överenskomna virkesvolymen till en avtalad plats på en avtalad tid. Virkessäljaren, dvs. skogsägaren, avverkar träden, står för avverkningskostnaderna och transporterar virket till väglagret. Skogsägaren ansvarar också för att virket uppfyller de mått- och kvalitetskrav som avtalats i leveranskontraktet. Virkessäljaren ska också ta hand om nödvändiga tillstånd och anmälningar.

Eftersom det är svårt att beräkna den exakta virkesmängden i samband med avverkningar kommer man vanligen överens om att mängden får avvika med 10 %. Vid leveransköp övergår virket vanligen i köparens ägo när mätningen görs.

Vill du veta mer? Ta kontakt med UPM:s skogskundansvarige »

Läs hela artikeln

Närliggande artiklar

UPM Virkeshandel, Avgift till Skogsstiftelsen
  • Lilla skogsordboken

    • L

      Leveransköp

      En form av virkeshandel där skogsägaren levererar träden som färdigt virke till vägkanten. I leveranspriset som betalas för virket vid leveransköp ingår förutom rotpriset också kostnaderna för virkesdrivning som säljaren ansvarar för.