Metsäkirjasto

Metsäkirjastosta löydät kätevästi tietoa metsäasioista. Tietoja voit selata sekä kuvaesityksen että artikkelikirjaston kautta. Artikkelien lisäksi metsänhoitoon, metsäpalveluihin ja puukauppaan voit perehtyä myös havainnollisten videoiden avulla.​
Suosittelemme käyttämään Metsäkirjastossa Internet Explorer -selainta.

Ohjeet

Lataa Flash tästä
Lataa Flash tästä

 

 Metsäkirjasto

 
 

 Hae Metsäkirjastosta

 
A B D E F G H I J K L M N P R S T U V W Y Ä

Laikkumätästys

​Yleisin kuusen istutusta edeltävä maanmuokkausmenetelmä. Kaivinkoneella vedetään pintamaahan laikku, josta kertyvä maa-aines käännetään ylösalaisin halkaisijaltaan runsaan puolen metrin kokoiseksi ja noin 10–25 senttiä korkeaksi mättääksi. Sen jälkeen taimet istutetaan mättään keskelle.

Laikutus

Maanmuokkausmenetelmä, missä metsämaan pintakerros rikotaan ja kivennäismaa paljastetaan laikkuina. Sen jälkeen laikkuihin yleensä kylvetään siemenet, joissakin tapauksissa voidaan myös istuttaa taimet.

Lannoitus

​Ravinteiden lisäystä puuston kasvun kiihdyttämiseksi.

Laskeutusallas

​Vesiensuojelua varten ojituksen yhteydessä maahan kaivettu allas, jossa ojista tuleva vesi seisahtuu ja joka näin kerää ojitusalueen valumavesien mukana kulkeutuvia kiintoaineksia ja ravinteita.

Latvus

Puun yläosa, jossa sijaitsevat elävät oksat lehtineen tai neulasineen. Latvus on juuriston ohella puun tärkein kasvua ylläpitävä osa ja sen kuntoa pidetään yllä riittävällä puuston harventamisella.

Leimikko

​Hakattavaksi suunniteltu ja merkitty metsäalue, joka voidaan käsitellä kasvatus- tai uudistushakkuulla.

Lumppi

Järeästä, tyvilahoisesta runkopuusta tehty pölkky, joka ei täytä ainespuun laatuvaatimuksia. Käytetään yleisesti energiapuuksi.

Luonnon monimuotoisuus

Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.

Luontainen uudistaminen

Metsänuudistamistapa, missä uusi puusukupolvi saadaan aikaan luonnonsiemennyksellä alueella jätettyjen siemenpuiden tai reunametsän puiden tuottamista siemenistä. Menetelmä onnistuu parhaiten karuilla tai karuhkoilla kankailla sekä kosteissa korpipainanteissa.

Lämpösumma

Kts. d.d