Yksittäiset metsäpalvelut

UPM Yhteismetsät

​Kiinnostaisiko huoleton ja tuottava metsänomistus? Liitä oman kiinteistösi metsäalue UPM Yhteismetsään, jossa ammattilaisemme hoitavat yhteismetsää ja huolehtivat puuston tuottokunnosta puolestasi. Yhteismetsän osakkaana saat vaivattomasti säännöllistä tuloa yhteismetsän puun myynneistä.

​Yhteismetsää hoidetaan ja käytetään metsäsuunnitelmaan perustuen, tavoitteena osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä puuntuotanto. Yhteismetsän osakkaana olet mukana suuremmassa metsäkokonaisuudessa, joka luo hyvät edellytykset myös metsätalouden kannattavuuden parantamiselle. Kun lähdet mukaan, saat liitettävän alueen arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia.

Tahdotko huoletonta tuottoa UPM Yhteismetsän osakkaana?

  • Liittyminen yhteismetsään on helppoa ja metsäsi arvonmääritys annettavia yhteismetsäosuuksia varten käy luotettavasti.
  • Ammattilaisemme hoitavat yhteismetsää ja huolehtivat puuston tuottokunnosta osakkaiden puolesta.
  • Annamme puulle menekkitakuun, ja yhteismetsä saa kilpailukykyisen hinnan puusta kaikissa suhdanteissa.
  • Yhteismetsäosuuksilla sukupolvenvaihdos on helppo toteuttaa tasapuolisesti ja metsätiloja pirstomatta. Nuoremmalle polvelle yhteismetsäosuudet ovat mieleinen ja tuottava metsäsijoitus. 
  • Yhteismetsään voidaan liittää myös kuolinpesän tai yhtymän metsä, jolloin kiinteistönomistajien on helppo jakaa yhteismetsästä saatua tuloa.
  • Yhteismetsäosuuksia voidaan myydä myös vapaille markkinoille.

Tarkempi tuotekuvaus

UPM Yhteismetsien hoidosta ja hallinnosta vastaa metsäammattilainen. Tavoitteena on osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä tehokas puuntuotanto ja metsien monikäyttö.

UPM Yhteismetsät kuuluvat UPM Metsä Kumppanuussopimuksen piiriin. Tämä varmistaa sen, että yhteismetsiä hoidetaan ammattitaitoisesti metsäsuunnitelman mukaan ja, että yhteismetsät saavat myytävästä puusta kilpailukykyisen hinnan suhdanteesta riippumatta. Sopimuksen mukaan UPM antaa yhteismetsästä myytävälle puulle hinta- ja menekkitakuun ja yhteismetsä antaa etusijan UPM:lle puun ostajana.

Yhteismetsä raportoi vuosittain metsän sijoitustuoton.

Yhteismetsien viralliset nimet ovat:

  • Itä-Suomen yhteismetsä
  • Keski-Suomen yhteismetsä
  • Länsi-Suomen yhteismetsä
  • Pohjanmaan yhteismetsä

Ehdot

Ajantasaiset metsävaratiedot ovat liittymistilanteessa luotettavan arvonmäärityksen edellytys. Liittymistilanteessa sekä yhteismetsälle että yhteismetsään liitettävälle metsäalueelle lasketaan metsätaloudellinen arvo samalla menetelmällä ja samoin laskentaperustein. Käytettävä menetelmä on tuottoarvomenetelmä. Menetelmä ei sisällä harkinnanvaraisia korjaustekijöitä. Tuottoarvomenetelmä on yksi arvonmääritysmenetelmä myös viranomaiskäytössä (Maanmittauslaitos). Arvonmääritys edellyttää kuvio- ja puustotietojen siirtämisen UPM:n tietojärjestelmään.

Kiinteistön alueen liittämisestä yhteismetsään tehdään sopimus yhteismetsän ja metsänomistajan välillä. Sopimuksen mukaan liitettävän alueen puustotiedot inventoidaan ja metsänomistajalle toimitetaan päätöksenteon pohjaksi määrät annettavista yhteismetsäosuuksista. Lisäksi hän saa laskelmat yhteismetsän ja liitettävän metsätilan arvoista. Metsänomistaja voi aina syytä ilmoittamatta purkaa sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään ennen maanmittaustoimituksen hakemista.

Mikäli metsänomistaja hyväksyy annettavat yhteismetsäosuuksien määrät, tehdään hakemus maanmittaustoimistolle alueen liittämisestä yhteismetsään. Sovittu osuuksien määrä vahvistetaan alueen liittämistä koskevassa maanmittaustoimituksessa.

Hintatiedot

Alueen liittämiseen UPM Yhteismetsään johtaneissa sopimuksissa yhteismetsä vastaa sekä puustoinventoinnin ja osuuksien laskennan kustannuksista että asianhoitopalkkioista. Liittämistä koskevan maanmittaustoimituksen kulut maksetaan valtion varoista.

Ota yhteyttä

Jos UPM Yhteismetsät kiinnostavat, klikkaa alla olevaa Pyydä lisätietoja -painiketta, täytä avautuvalla sivulla omat tietosi ja lähetä ne meille. Metsäasiakasvastaavamme on sinuun yhteydessä.

   
Pyydä lisätietoja