Vinkkejä puukauppaan

Arvo nousee, kun metsää hoitaa

​Metsäsi tarvitsee hoitoa ja hakkuita kehittyäkseen arvokkaaksi tukkimetsäksi. Aktiivinen metsänhoito lyhentää kiertoaikaa, joten pääset korjaamaan sadon aikaisemmin ja uudistamaan metsäsi uuteen kasvuun. Sijoittamalla metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon saat niihin pistetyt rahat takaisin hakkuutulojen tuplauksena metsän kiertoaikana.

​Oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet ja harvennukset parantavat metsän tuottoa. Näin metsänomistaja palkitaan suuremmilla puunmyyntituloilla niin harvennushakkuiden kuin päätehakkuun aikaan. Hyvän tuoton lisäksi myös luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö hyötyvät metsän hyvästä hoidosta.

Katso esimerkkimetsikön tuotto, kun hoitotoimet ja hakkuut tehdään oikea-aikaisesti:

Lähtötilanne: Kuusikko tuoreella kankaalla Väli-Suomessa. Metsänomistajan tavoitteina on taloudellinen tuotto, virkistyskäyttö, metsä perintönä lapsille.  

Taimikon varhaisperkaus

 • noin 5-vuotias metrin mittainen taimikko
 • Taimikko kehittyy elinvoimaiseksi.
 • Myöhemmän taimikonhoidon kustannukset alenevat.

Taimikon harvennus

 • noin 15-vuotias taimikko, puusto 3-7 metrin mittaista​
 • Lisää puun tuotosta 30%.
 • Hoitamalla taimikon saat jopa 100% enemmän hakkuutuloja kiertoajan kuluessa.

 Ensiharvennus

 • noin 35-vuotias puusto
 • ​Hakkuupoistuma 50 m3/ha.
 • Hyvä varhaishoito palkitsee hakkuutuloilla jo ensiharvennuksessa

 Harvennus

 • noin 50-vuotias puusto
 • ​Hakkuupoistuma 70 m3/ha.
 • Saat tuloja ja varmistat tuottavan päätehakkuun.

Uudistushakkuu

 • noin 70-vuotias puusto
 • Hakkuupoistuma 330 m3/ha.
 • Hakkuutulot yli 15 000 €.
 • Kiertoajan vuotuinen keskikasvu 6,5 m3/ha.

Huolehdi, että metsäsi voi hyvin ja pysyy tuottavana. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja, joka helpottaa sinua tekemään oikeita valintoja siitä, mitä hoitotoimenpiteitä ja hakkuita metsässäsi tulee tehdä ja milloin. Tutustu UPM Metsäsuunnitelmaan ja sen verkkosovelluksen tuomiin mahdollisuuksiin. Metsäasiakasvastaavasi kertoo mielellään lisää juuri sinun metsäsi potentiaalista.