Puumarkkinatieto

Puun hinta

​Puukauppatilastossa julkaistaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tekemien ostojen puun hinnat hakkuutavoittain ja puutavaralajeittain.

 

Lähde: Metsäteollisuus ry

Askarruttaako puun hinta?
Puun hinta sovitaan kauppakohtaisesti.
Kysy oma tarjouksesi metsäasiakasvastaavalta!
Hae yhteystiedot » 
Tai lähetä yhteydenottopyyntö »

Tavataan puukaupan merkeissä!

Mitkä ovat puukaupan kuulumiset eri alueilla? Mitkä puutavaralajit ovat ostoslistan kärkisijalla? 

 Lue-puumarkkinakatsaus-puunosto.jpg

Metsäteollisuus ry:n tilastot
Tilastokuvassa kantohinta eli puunhinta metsässä kuutiota kohti on esitetty 4 viikon liukuvana keskiarvona. Puun hinta uudistushakkuissa on osoitettu tumman vihreällä, harvennushakkuissa keltaisella ja ensiharvennuskohteissa vaalean vihreällä pylväällä. Pystykaupoissa maksettu keskimääräinen puun hinta on kuvattu punaisella viivalla.

Puun hintaerot eri hakkuutavoilla johtuvat hakattavien puiden laadusta ja korjuukustannuksista. Lisäksi puun hinnoitteluun vaikuttavat mm. metsäkuljetusmatka ja korjuukelpoisuus. Puun hinta saattaa siis vaihdella jopa vierekkäisillä tiloilla. Uudistettavilta alueilta saadaan selvästi enemmän puuta kuin harvennuksissa, keskimäärin 200 kuutiota hehtaarilta. Ensiharvennuskohteissa puuta kertyy yleensä alle 50 kuutiota.