Uusi Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) voimaan 1.6.2015

​Yksi tämän vuoden suurimmista muutoksista metsätaloudessa on Kemera-lakiuudistus. 1.6. alkaen valtion metsänhoidon tuet yksityismetsätalouteen ohjataan uuden Kemera-lain mukaisesti

Suurimpina muutoksina ovat kaikkien työlajien osalta tukien hakuvaatimus ennen työn aloittamista, uusi tuettava taimikon varhaishoidon työlaji sekä tuki yhdistettyyn nuoren metsänhoidon ja pienpuun keräämiseen. Lisäksi uutta on toteutusilmoituksiin liitettävän omavalvontatiedon vaatimus.

Valtio tukee yksityismetsätaloutta merkittävästi. Kemera-lain tarkoituksena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä. Uusittu laki ja tukikriteeristö edistävät metsänhoitotöiden tekoa oikein ajoitettuna ja laadukkaasti toteutettuna.

Lakimuutos aiheuttaa runsaasti työtä toimijoille
Käynnistyneen metsänhoitotyökauden osalta tärkeää on saada rahoituskelpoiset työt nopeasti tuen piiriin. Hyvin nopealla aikataululla UPM on yhteydessä metsänomistaja-asiakkaisiin

• Juurikäävän torjunnan Kemera-tuen hakemisesta varannoissa oleville hakkuukohteille, jotka täyttävät asetuksessa mainitut Etelä- ja keskisen Suomen  juurikäävän leviämisen kriteerit. Tuki haetaan metsänomistajalle, mutta työn toteuttajana sovimme samalla tuen+alv:n suuruisesta laskutuksesta työn aiheuttamiin kustannuksiin

• Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-tuen hakemisesta olemassa oleviin rahoitusehdot täyttäviin kohteisiin. Tuki ohjataan metsänomistajalle ja varsinaisesta metsänhoitotyöstä laskutetaan metsänomistajaa aiemmin sovitun metsänhoitotyösopimuksen mukaisesti. Niiltä osin, kun aiemmin sovittu työ on vasta lakimuutoksen myötä tullut Kemera-tuen piiriin, veloitamme tuen hakemisesta ja toteutusilmoituksen teosta palveluhinnastomme mukaisen hinnan

Uusien rahoituksen piirissä olevien kohteiden Kemera-tuen hakemisesta tullaan metsänomistajan kanssa jatkossa sopimaan suoraan metsänhakkuu- tai metsänhoitotyösopimuksen teon yhteydessä.

UPM metsänomistajan tukena Kemera-tukiasioissa
Kemera-tukimuutos edistää metsätaloutta. Valitettavasti asiasta tulee prosessina jonkin verran entistä kankeampi. UPM on asiakkaidensa apuna Kemera-tukien hakemisessa sovituille kohteille. Yhteinen tavoite on edistää metsätaloutta, saada töitä toteutukseen oikea-aikaisesti ja luoda edellytyksiä toteuttaa sellaisiakin kohteita ja töitä, jotka ilman Kemera-tukea eivät olisi taloudellisesti kannattavia.

Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltasi