Usein kysyttyjä kysymyksiä FSC®-sertifioinnista

​FSC®-sertifiointi on yksi UPM:n yksityisille metsänomistajille tarjoamista metsäpalveluista. Mitä sertifiointi tarkoittaa, ja miksi FSC-ryhmäsertifikaattiin kannattaa liittyä?  UPM Metsän asiakkuuspäällikkö Eija Kuusisto vastaa kysymyksiin metsäsertifioinnista.

​Mitä sertifiointi yksinkertaistettuna tarkoittaa?

Sertifioinnilla voidaan julkisesti osoittaa, että kyseisiä metsiä hoidetaan kestävästi. Sertifikaatti on laadun tae, johon kuluttaja ja lopputuotekäyttäjä voivat luottaa. Suomen metsiä on sertifioitu jo reilun kymmenen vuoden ajan. Vallitsevin sertifiointijärjestelmä on PEFC, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset metsänomistajat. Vaihtoehdoksi tälle järjestelmälle UPM on perustanut yksityismetsiä koskevan FSC-metsäsertifiointipalvelun, jonka toiminta perustuu UPM:n hallinnoimaan ryhmäsertifiointiin. Lue lisää FSC:stä.

Mitä eroa on FSC- ja PEFC-sertifioinnilla?

Monet periaatteet ovat molemmissa sertifikaateissa samoja. Eroavaisuudet liittyvät muun muassa vaadittavaan suojelupinta-alaan eli esimerkiksi suojavyöhykkeisiin tai pohjavesialueilla toimimiseen. Monet sertifikaattien vaatimukset täyttyvät jo noudattamalla metsälakia. Esimerkiksi FSC:n vaatima viiden prosentin suojeluvaade täyttyy helposti. Usein metsänomistajien ei tarvitse erikseen perustaa suoja-alueita – ne vain pitää huolella kartoittaa. UPM selvittää metsäsuunnitelman avulla, että vaade täyttyy.

Miksi yksityisen metsänomistajan kannattaa liittyä UPM:n FSC-ryhmäsertifikaattiin?

Tärkeimmät syyt lienevät taloudellinen hyöty ja varma, markkinatilanteesta riippumaton puun menekki. Erityisesti kansainväliset markkinat vaativat sertifioitua raaka-ainetta. Sertifioidun puun kysyntä on taattua.

Metsänomistaja voi saada metsilleen FSC-sertifikaatin liittymällä UPM:n ryhmäsertifiointiin, joka on helppo tapa varmistaa metsän vastuullinen ja taloudellisesti kannattava hoito ja käyttö. Jo 30 000 hehtaaria yksityis- ja yhteismetsiä on liitetty FSC-ryhmäsertifikaattiin. FSC-ryhmäsertifikaatti kattaa myös UPM:n perustamat yhteismetsät.

Ovatko UPM:n omat metsät sertifioituja?

Kaikki UPM:n omistamat metsät ovat sertifioituja. UPM:n metsille eteläisessä Suomessa on myönnetty metsänomistajakohtainen FSC-sertifikaatti, yhteensä noin 400 000 hehtaarille. Metsäsertifiointi on paitsi tärkeä osa UPM:n ympäristöstrategiaa myös globaalisti tärkeä väline luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä.


Haluatko lisätietoja metsäsertifioinnista? Ota yhteys omaan metsäasiakasvastaavaasi.

Lue myös ympäristöasiantuntija Matti Maajärven metsäblogi "Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä".