Uitto

Uittokausi käynnistyi

​UPM:n tehtaille uitetaan lähes 400 000 kuutiometriä puuta vuosittain. Uitto on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tapa kuljettaa puuta pitkiä matkoja. 
​Itä-Suomen integraattialueella uitto on perinteinen ja merkittävä puun kaukokuljetusmuoto. UPM uittaa Suur-Saimaan vesistöä pitkin Lappeenrantaan Kaukaan tehtaalle pääosin mäntykuitua ja Ristiinaan Pelloksen vaneritehtaalle sorvikuusta. 

Puuta uitetaan nippulauttoina Vuoksen vesistössä eli pääosin Kallavedellä, Pielisellä ja Saimaalla. Viime vuoden uittomäärä oli kaikkiaan noin 700 000 kuutiometriä, josta suurin osa on UPM:n uittamaa puuta. Puuta kuljetetaan vesitse myös proomuilla.   
 
Nykyisin uittoyhdistykset, Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Perkaus Oy, hoitavat kaiken puutavaran uiton vesistöalueillaan. Puut ajetaan puutavara-autoilla pudotuspaikoille, niput sidotaan ja nostetaan veteen nippulautaksi. Lauttaan voidaan kerätä puita useammasta pudotuspaikasta. Yhdessä pääväylällä hinattavassa uittolautassa kulkee puuta 400 rekkakuormallista eli noin 20 000 mottia. Uittokausi kestää jäiden lähdöstä lokakuun lopulle. Nippulautat toimivat hyvin myös puun varastointipaikkana kesäaikana.