Turvallisuus lannoitustyömaalla

Turvallisuus lannoitustyömaalla

​UPM tekee lannoituksia lentolevityksenä eri puolilla Suomea. Jos haluat vierailla oman metsäsi lannoituskohteella, otathan huomioon seuraavat turvallisuusasiat.

​Ilmoita vierailustasi aina ennakkoon vastaavalle työnjohdolle. Ylimääräinen liikenne heikentää turvallisuutta ja töiden sujuvuutta. Jos vierailijoita on useampi, suositellaan käytettäväksi yhteiskuljetusta. 

Turvaetäisyys helikopteriin on roottoreiden pyöriessä aina 50 metriä. Työn ollessa käynnissä noudata vastaavaa etäisyyttä myös maayksikköön. Helikopterin lentoonlähtö- ja laskeutumissektoreilla oleskelu on kielletty.

Suojaa työmaa-alueella kuulo ja silmät asianmukaisilla suojaimilla. Turvallisuussyistä suositellaan käytettäväksi myös huomiovaatetusta, suojapäähinettä ja turvakenkiä. Suojaa silmäsi irtoroskilta helikopterin laskeutuessa tai noustessa. Tupakointi on kielletty helikopterin tai maayksikön läheisyydessä.  

Lannoitettavalla alueella ei saa olla levitystyön aikana. Jos haluat liikkua lannoitusalueella esimerkiksi kuvaamisen tai laadunseurannan tarkoituksessa, tulee siitä sopia vastaavan työnjohdon kanssa. 

Myös maalevityskohteilla tulee huomioida riittävä turvaetäisyys liikkuviin koneisiin.