​Tehokkuutta taimikonhoitoon UPM taimikon konekitkennällä

Taimikon varhaisperkaus on erittäin suositeltavaa sekä metsänhoidollisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia. Jo muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja sen vuoksi lisää metsänhoitotöiden kustannuksia.

Manuaalisen taimikon perkauksen vaihtoehdoksi olemme kehittäneet taimikonhoitoon uuden kitkevän koneen, UPM Taimikon konekitkennän. Koneellinen varhaisperkaus kitkee vesakon juurineen, joka vähentää huomattavasti uudelleen vesomista. Tällöin toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi ja seuraava työvaihe onkin vasta ensiharvennuksen aikaan.

Koneellista varhaisperkausta voidaan tehdä sulan maan aikana toukokuusta lokakuulle, joten työkausi on huomattavasti pidempi kuin manuaalisesti tehtävässä varhaisperkauksessa.

Metsänhoidon koneellistaminen on nykyaikaa ja sen etuna on työn tasainen laatu ja metsän tuottavuuden nousu.

Sovi konekitkennästä yhdessä paikallisen metsäasiakasvastaavasi kanssa.

Tutustu koneelliseen kitkentään videolta.