Moto talvisessa metsässä puuta korjaamassa.

Millä tavalla talvi tuntuu ja näkyy nyt savotoilla?

​Tammikuun alkua on eletty monin paikoin perinteisen talven tunnelmissa;  pakkanen kipristää ulkoilijan poskipäitä ja paikoitellen valtavat lumimyräkät ovat ajaneet aurauskaluston halleista tienpäälle ympärivuorokautisiin töihin. Hetkessä on saatu muistutus vanhan ajan talvista – ja myös siitä, mitä se käytännön metsätöissä tarkoittaa.
Vahva lumihanki ja ankara pakkasjakso päättävät metsänhoitotyökauden. Viimeisinä töinä toteutettavat hakkuiden ennakkoraivaukset ja varttuneempien taimikoiden harvennukset käyvät vähitellen mahdottomiksi tehdä. Metsurit pääsevät kovan urakkansa päätteeksi hieman hengähtämään ennen uuden työkauden aloitusta.

Puun korjuussa on koneet siirretty turvemaakohteille, joissa maapohja on kesäaikaan heikosti kantavaa. Roudan ja lumen aikaan on sellaisissakin metsissä mahdollista hakata ja metsäkuljettaa puita. Korjuuseen voidaan nyt ottaa myös kohteita, joissa puiden kaukokuljetuksen edellytyksenä on tierungon jäätyminen tai lumella tasattu kuljetusura. Perinteisesti joka talvi on ohjelmassa myös joukko saarikorjuukohteita, joihin rakennetaan jäätie koneiden kohteille saamisen ja puiden kuljetuksen vuoksi. 

Luonto auttaa puunkorjaajaa ja luo edellytyksiä vaativien kohteiden toteuttamiseen talviaikana

Lyhyet talvet valitettavasti rajoittavat alkuvuoden korjuukohteiden määrää. Jatkuvasti on huolta siitä, kuinka kauan talviset olosuhteet mahdollistavat hakkuut ja puiden kuljetukset. Ylimääräistä kustannusta syntyy turhista kaluston siirroista, lumen aurauksista ja kovimpien pakkasten aiheuttamista töiden keskeytyksistä. Talvi hyödynnetään, mutta metsänomistajien, metsän ja ympärivuotisen puuhuollon näkökulmasta on järkevää tasoittaa korjuurytmiä mahdollisimman laajasti koko vuoden ajalle. Siksi on tärkeää huolehtia kesäaikaan liikennöitävän tieverkoston kunnosta ja kehittää korjuukalustoa toimimaan aiempaa laajemmin myös sulan maan aikana heikomminkin kantavilla maapohjilla. Näissä asioissa onkin edetty paljon viime vuosina.

UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander toteaa Maaseudun Tulevaisuudessa 11.1. ”Nyt ollaan kohteilla, jotka vaativat roudan”. Hänen mukaansa talvileimikoita on mahdollisuus ostaa joillain alueilla, mutta kesä- ja kelirikkoleimikoilla on paras kysyntä tälläkin hetkellä. Metsänomistajalle hyvä uutinen on se, että ”Kaikkia puutavaralajeja ostetaan”. Monipuolinen korjuukalusto ja kohteiden ominaisuuksien tarkka hyödyntäminen mahdollistavat erilaisten leimikoiden laajat ostomäärät. Ja se näkyy metsissä jatkuvana hakkuutoimintana ympäri vuoden – niin kesähelteissä kuin talven paukkupakkasissa!