Ajoissa tehty taimikon varhaisperkaus saa metsän kasvuun

Viljelytaimille pitää tarvittaessa antaa alkuvuosina kasvutilaa varhaisperkauksella, jossa ylimääräinen lehtipuusto poistetaan. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on nopeaa ja tulokset palkitsevia – taimikko kasvaa tuottavana kohti varsinaista taimikonperkausta. Muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappioita, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää kustannuksia.

- Metsänuudistaminen on metsätalouden suurimpia investointeja. Valitettavan usein uudistamiseen käytetyt eurot ja työtunnit kuitenkin hukkuvat alalle syntyvään lehtipuuvesakkoon. Kylvetyt tai istutetut kasvatettavat puut kituuttavat pöheikössä, kun nopeakasvuiset lehtipuut valtaavat alan. Jotta taimikoista saa tuloa ja iloa, kannattaa metsänomistajan tarkastaa ajoissa varhaisperkauksen tarve. Ajoissa tehty perkaus säästää selvää rahaa, kertoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.   

Mäntytaimikoissa varhaisperkauksessa poistetaan mäntyjen kehitystä haittaava lehtipuusto. Aukkopaikkoihin jätetään myös kuusia ja koivuja kasvamaan ja monimuotoisuutta varmistamaan. Kuusitaimikoissa varhaisperkaus tehdään normaalisti reikäperkauksena, jolloin työ on joutuisampaa ja tuottavampaa. Varhaisperkauksen voi tehdä joko metsurityönä tai koneellisesti. Koneellinen varhaisperkaus tehdään kitkemällä vesakko juurineen. Kitkentä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista, jolloin toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi.

Taimikonhoito on mukavaa ja palkitsevaa työtä myös metsänomistajan itsensä tehtäväksi. Jos oma aika tai kunto ei riitä, niin apua saa UPM:n metsäasiantuntijoilta. He myös neuvovat taimikonhoidon erilaisista menetelmistä ja toteutustavoista.

Tutustu UPM Taimikonhoitopalveluun.