Kuormainvaakamittaus
​Puutavara-auto on tullut hakemaan hankintaerää ja punnitsee puut kuormaimen vaa´alla.

Puumäärä tietoon jo lastausvaiheessa - Montako kiloa puuta laitetaan?

Hankinta- tai käteiskaupan myyjä voi nyt kysyä tämän kysymyksen UPM:n metsäasiakasvastaavaltaan tarjotessaan puuta myyntiin, kun vastaanottomitaksi sovitaan kuormainvaakamittaus. Vastaus kysymykseen selviää, kun puutavara-auto lastaa puut kyytiin ja samalla punnitsee ne.

Kuormainvaakamittaus on ollut hyväksytty vastaanottomittaustapa 1.1.2009 lähtien, ja nyt UPM:n metsäjärjestelmä on viimeistelty niin, että punnitustiedot siirtyvät helposti autosta metsäjärjestelmään. Ne muuttuvat tuoretiheystaulukoiden avulla mittaustodistukseen moteiksi. Lastausvaiheessa punnitus tehdään taakoittain ja puutavaralajeittain, minkä jälkeen tuoremassat summataan ja tallennetaan mittauserittäin. Mittauserän massa ilmoitetaan kilon tarkkuudella. Kuormainvaakoja kalibroidaan säännöllisesti testipunnuksen tai tehtaiden siltavaakojen avulla, ja kalibroinneista pidetään lokikirjaa.
 
Mittaustapa soveltuu erityisen hyvin pienten käteis- ja hankintakauppaerien mittaukseen, kun puut ajetaan terminaaleihin tai asemille odottamaan jatkokuljetusta. Mittaus nopeutuu ja tarkentuu, eikä pinojenkaan tarvitse olla säännöllisen muotoisia kuten pinomitassa. Logistiikkahyötyä tulee siitä, että samaan kuormaan voidaan laittaa kaikki erän lajit ja vaikka useamman myyjän puut kerralla, ja auton tarvitsee käydä lanssissa vain kerran.

Kuormainvaakamittaus
Mäntykuitutaakka on punnituksessa, ja painoa taakalla on 764 kg.


Kuormainvaakamittaus
Kuormaimen vaa´an näytöltä kuljettaja näkee taakan ja koko mittaerään kertyneen painon.