Luminen männynoksa

Mitä uutta verovuonna 2016

Vuoden 2016 metsäverotuksessa on muutoksia, jotka metsänomistajan on hyvä tietää ja huomioida metsäveroilmoitusta tehdessään.

Pääomatulojen 30 000 euron ylimenevän osuuden verotus kiristyi yhden prosenttiyksikön 33 %:sta 34 %:in

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan arvolisävelvollisuuden raja nousi 8 500 eurosta 10 000 euroon.

Kausiveroilmoitus arvonlisäverotuksen tiedoista on annettava 1.1.2017 alkaen sähköisesti. Kausiveroilmoitus voidaan antaa vain erityisestä syystä paperisena. Kausiveroilmoituksen voit jättää sähköisesti esimerkiksi UPM Metsäsopin vero-ohjelmalla.  Vuoden 2017 alussa arvonlisäveroilmoituksen voi antaa sähköisesti verottajan uuden OmaVero-palvelun kautta.

Arvonlisäveroilmoitusta (kausiveroilmoitus) ei tarvitse antaa, jos harjoitat vain metsätaloutta eikä sinulla vuonna 2016 ollut lainkaan metsätalouden arvonlisäverollisia myyntejä tai hankintoja. Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2016 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Vuodesta 2016 alkaen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien luovutustappiot vähennetään edelleen ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista. Sen lisäksi vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista, kuten puun myyntituloista.

Lähde vero.fi

Lue aiheesta lisää
Metsäverotuksen tärkeät päivämäärät 2017
Blogi: Metsän tarina on kerrottava vuosittain myös verottajalle