taimet

Vinkki metsäverotukseen - Kemera hankkeet

​Kemera-hankkeiden menot eliminoivat kemera-tukien verotusta.

​Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset (kemera) tuet säädettiin vuoden 2012 alusta lukien veronalaiseksi tuloksi. Samalla tuettavaan hankkeeseen liittyvät metsänomistajan maksamat menot tulivat täysimääräisesti vähennyskelpoisiksi.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että taimikon hoitotyöstä maksettu lasku on kokonaan vähennyskelpoinen, vaikka taimikonhoitoon olisi saatu kemera-tukea. Jos kemera-hankkeessa maksetut menot ovat suuremmat kuin hankkeeseen myönnetty tuki, kemera-tuesta ei vähennysten jälkeen jää verotettavaa tuloa – kuten asian laita usein on. Metsänomistajan omana työnä tekemästään kemera-hankkeesta, kuten taimikonhoidosta, hän voi vähentää hankkeeseen kohdistuvat kulut, mukaan lukien oman auton käytön kustannukset. 

 

Hyödynnä UPM:n metsäveropalvelut. Jos käytössäsi on UPM verkkometsäsuunnitelma, voit lähettää metsäveroilmoituksesi sähköisesti suoraan palvelustamme. Lue lisää metsäveroilmoituksen sähköisestä lähettämisestä.

Kauttamme saat myös metsäveroilmoitusten täyttöpalvelun, jossa ammattilaisemme täyttävät puolestasi veroilmoitukset ja neuvovat sinua metsäverotukseen liittyvissä erityiskysymyksissa. Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi ja varmista palvelu itsellesi.