metsäverotus 2013

Vinkki metsäverotukseen - Hyvä metsänhoito

​Hyvä metsänhoito parantaa metsän tuottoa ja tuo verosäästöjä.

​Esimerkiksi taimikon hoitotöistä, metsänviljelystä, maanmuokkauksesta, taimista ja metsäsuunnitelmasta maksetut menot ovat vähennyskelpoisia ja ne vähennetään vuosimenoina.

Metsätien rakentamisesta ja kunnostusojituksesta maksetut menot vähennetään vuosittaisina 15 prosentin menojäännöspoistoina. Arvonlisäverotuksessa metsäteiden rakentamisen ja kunnostusojituksen laskuissa maksetut arvonlisäverot vähennetään kausiveroilmoituksella kerralla kokonaan kassa- eli maksuperiaatteen mukaan, kuten vuosimenojenkin osalta menetellään.

UPM Metsäveroilmoituksen täyttöpalvelu on vaivaton ja luotettava ratkaisu metsäveroasioiden hoitoon. Lue lisää metsäveroilmoituksen täyttöpalvelusta ja varmista palvelu itsellesi.