Metsästä on moneksi

​Suurin osa Suomen pinta-alasta on metsien peitossa ja metsät tarjoavat niin työpaikkoja, raaka-aineita kuin virkistysmahdollisuuksiakin. Suomalaisille metsä on tuttuakin tutumpi paikka, mutta tiesitkö näitä faktoja metsästä?

h2oa.jpg

 

Yksi puu tuottaa elinkaarensa aikana noin 6000 kiloa puhdasta happea. Puut myös puhdistavat ilmaa, kun ne sitovat lehvästöönsä pienhiukkasia.

ihmiset.jpg
Kaksi kolmesta suomalaisesta ulkoilee luonnossa viikoittain.
200a.jpg


Syötäviä sienilajeja kasvaa Suomen metsissä noin 200, joista 23 lajia tai lajiryhmää on hyväksytty kauppasieniksi.Tutustu ruokasieniin metsäkirjastossa.

 

kalut_myusta.jpgPuurakentaminen pienentää asumisen hiilijalanjälkeä. Valtakunnallisen puurakentamisohjelman mukaan Suomessa on mahdollista lisätä puunkäyttöä muun muassa kerrostalorakentamisessa. auto.jpg
Puusta valmistettava nanoselluloosa on ympäristöystävällinen biohajoava materiaali, joka saattaa auttaa tulevaisuudessa vähentämään myös öljypohjaisten muovien käyttöä. UPM ja Metropolia kehittivät yhteishankkeena Biofore-konseptiauton, joka oli esillä Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä. Auton polttoainekin on puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa.

37a.jpgSuomessa kasvaa 37 syötävää luonnonvaraista marjalajia, joista ainakin 16 poimitaan ihmisten ravinnoksi.

104milja.jpg


Suomen metsien hiilivarasto kasvaa nopeaa vauhtia. Vuonna 2012 metsiemme kasvu oli 104 miljoonaa kuutiota.

kani_myusta.jpgItä-ja pohjoissuomalaiset ovat muuta maata aktiivisempia marjastuksessa ja metsästyksessä, kun taas pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa asuvat ovat innokkaimpia mökkeilijöitä (www.metla.fi).


1000kga.jpg


Yksi puu sitoo elämänsä aikana ilmakehästä noin 1000 kiloa hiiltä ja hillitsee näin ilmastonmuutosta. Tehokkaimmin itseensä hiiltä sitoo kasvava metsä. Lue lisää hiilensidonnasta.

lehti.jpg

 

Kotimainen uusiutuvista raaka-aineista valmistettava bioenergia on ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin yksikään fossiilinen polttoaine. Bioenergiaa valmistetaan pääasiassa hakkuutähteistä.


kuuset.jpg


Metsät puhdistavat sadevedestä pohjavettä. Puiden juuret imevät tehokkaasti vettä ja ravinteita ja ylläpitävät veden luontaista kiertoa. Metsät sitovat vettä sateiden jälkeen ja auttavat ehkäisemään tulvia. Metstä suojaavat maaperää myös eroosiolta ja valumilta. Ne toimivat myös meluseininä ja suojina myrskytuulia vastaan.