Hyvä metsänhoito alkaa metsänuudistamisella

​Metsän uudistamisessa ratkaiset metsikkökuviosi tulevaisuuden tuottomahdollisuudet

​Metsän uudistaminen on iso ja tärkeä päätös. Siinä realisoit edellisen puusukupolven suurimman tuoton ja samalla luot edellytykset vanhaa puustoa kasvuvoimaisemmalle ja tuottavammalle uudelle metsälle. Metsänuudistamisessa on tärkeää onnistua kerralla ja perustaa kasvupaikalle sopivia puulajeja kasvava metsikkö kustannustehokkaasti. UPM Metsänuudistaminen on kokonaispalvelu, jolla ratkaistaan kohteesi uudistaminen optimaalisesti. Palvelun tuloksena kehittyvä kasvuisa metsikkö antaa jo varhain hyvät harvennushakkuumahdollisuudet ja puunmyyntitulot.

Istutus, kylvö tai luontainen uudistaminen uudistamismenetelminä. Mänty, kuusi ja rauduskoivu taloudellisesti kasvatuskelpoisimmat puulajit
Uudistamismenetelmän valinta tehdään kasvupaikan perusteella. Istutus on varmin ja rehevillä mailla käytetyin uudistamismenetelmä. Taimia voidaan istuttaa joko metsuri- tai konetyönä. Istutus tehdään aina muokattuun maahan – mikä mahdollistaa jokaiselle taimelle hyvät kasvuolosuhteet. Metsä voidaan istuttaa kaikilla kolmella peruspuulajilla. Kuitenkin niin, että kuusta ja koivua istutetaan reheville ja mäntyä vain karummille kasvupaikoille.

Katso videolta
Istutus metsurityönä, istutus koneellisesti

Kylvö soveltuu uudistettaessa karkeita ja karuja kasvupaikkoja männylle. Siinä männyn siemen ripotellaan yleensä koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä uudistusalalle. Sekä kylvössä, että istutuksessa voidaan metsäsi taloudellista tuottoa parantaa kiertoajan kuluessa noin 10-30 % käyttämällä jalostettua siemenalkuperää. UPM Metsänuudistamisessa käytetyt taimet ja siemenet ovat jalostettuja alkuperiä, jos niitä on kyseiselle kasvuvyöhykkeelle ollut saatavilla.

Luontainen uudistaminen on vaihtoehto uudistettaessa männylle ohutkunttaisia lajittuneiden kankaiden kuivahkoja ja sitä karumpia kasvupaikkoja. Menetelmä on uudistamisvaiheessa edullinen, mutta se sisältää riskejä sekä epävarmuutta syntyvän taimikon laadusta. Myöskään jalostushyötyä ei voi luontaisessa uudistamisessa saavuttaa.

UPM Metsänuudistaminen apunasi
Hyvä metsänhoito kaksinkertaistaa metsätalouden kannattavuuden kiertoajan kuluessa! Metsänuudistamisesta hyvä metsänhoito alkaa. Olemme kehittäneet sekä testanneet tehokkaat ja laadukkaat metsänuudistamisketjut yhtiön omissa metsissä. Kotimaiset jalostetut taimet kasvatetaan omalla Joroisten sekä valituilla sopimuskumppaneiden taimitarhoilla. UPM:n kokemus ja osaaminen metsänuudistamisessa,  materiaalit ja tarvittaessa myös uudistamistöiden toteutus ovat tarjolla myös sinun metsääsi. Kohteen ominaisuuksien ja valintojesi mukaan uudistamistyö voidaan tehdä joko kokonaan koneellisesti tai osittain metsurityönä. Valitsetpa minkä toteutuksen tahansa, UPM Metsänuudistaminen ratkaisee uudistamisvaiheen toteutuksen haluamassasi kokonaisuudessa laadukkaasti ja vaivattomasti.

UPM Metsänuudistaminen on tehty juuri sinulle, joka haet kumppania metsänuudistamisvaiheen töihin. Palvelu on kiinteähintainen ja sen sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti. Metsänuudistamiskulut ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa.

Ota yhteys lähimpään metsäammattilaiseemme, tai jätä yhteydenottopyyntö, niin suunnitellaan metsänuudistamiskohteesi paras kokonaisuus yhdessä. Puukaupasta metsänuudistamistöihin –  jopa varhaisperkaukseen saakka.

Sinua saattaa myös kiinnostaa
UPM Metsänuudistaminen
Tuotekortti: UPM Metsänuudistaminen (pdf)