Metsänuudistamisesta kannattaa sopia puukaupan yhteydessä. UPM Metsä.

Metsänuudistaminen kannattaa sopia puukaupan yhteydessä

​Metsänuudistamisesta kannattaa aina sopia puukaupan yhteydessä. Näin saadaan mahdollisimman nopeasti uusi puusukupolvi kasvamaan. Oikea-aikaisilla toimenpiteillä saadaan aikaan laadukas taimikko.
​Kun puut on kaadettu, alkaa metsänuudistamisen ajankohta hahmottua. Tässä vaiheessa varataan tarvittaessa tietty aika hakkuutähteiden keräämiseen ja kantojen nostoon sekä varastolle ajamiseen, jonka jälkeen on vuorossa metsän uudistaminen.

Paras maanmuokkaus kivettömillä tai vähäkivisillä alueilla saavutetaan koneistutuksella, jossa kone samanaikaisesti tekee laikkumätästyksen ja istuttaa kuusen taimen. Kivisillä tai märillä mailla tarvitaan muunlainen maanmuokkaus ja maaperän ravinteisuuteen sopivan puulajin taimi.

Kolmen - neljän vuoden kuluttua istutuksesta, kannattaa käydä tutustumassa syntyneeseen taimikkoon ja suunnitella varhaisperkauksen ajankohtaa. Sovittaessa UPM tekee kaikki nämä toimenpiteet puolestasi ja ”luovuttaa” sinulle varhaisperkauksen jälkeen täystiheän takuutaimikon. Metsämaailman Minun Metsäni -osiosta voit seurata eri työvaiheiden edistymistä sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Oman metsäasiatuntijasi löydät kätevästi paikkakunnan tai henkilön nimellä. Klikkaa hakuun.