Perehdy metsänhoidon perusteisiin

​Metsänhoito on metsien kestävää ja kannattavaa kasvattamista ja uudistamista. Siihen kuuluu useita vaiheita, joiden suunnittelu ja toteuttaminen kannattaa tehdä oikein. Kun hoitotoimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti ja nykyaikaisin menetelmin, metsänhoidosta tulee taloudellisesti kannattavaa. Metsänhoito lisää myös luonnon monimuotoisuutta sekä monipuolistaa metsien käyttömahdollisuuksia.
​Uusi metsäsukupolvi saadaan aikaiseksi joko istuttamalla puiden taimia tai kylvämällä siemeniä. Sekä istutus että kylvö voidaan tehdä joko miestyönä tai vaihtoehtoisesti koneellisesti. Maapohjaltaan karuimpia alueita voidaan uudistaa myös luontaisesti, jolloin uudistettavalle alueelle jätetään pystyyn siemenpuita.

Katso videot miestyönä tehtävästä istutuksesta ja koneellisesta metsänistutuksesta.

Taimikon ollessa reilun metrin korkuista, suoritetaan taimikon varhaishoito. Se voidaan tehdä joko raivaussahalla tai konekitkennällä. Varhaishoidossa taimikosta poistetaan lehtipuut, jotka haittaavat havupuiden kasvua.

Katso video konekitkennästä.

Taimikonhoito tehdään yleensä taimien ollessa noin 4-6 metrin korkuisia. Tällöin taimet raivataan tavoitetiheyteen, joka on yleensä noin 2000 tainta hehtaarilla. Kasvatettavista taimista lehtipuita tulee olla noin 10-15 %. Taimikonhoito tehdään pääsääntöisesti raivaussahatyönä, mutta viimeaikoina sitä on myös pystytty koneellistamaan.

Katso video taimikonhoidosta.

Metsänhoito kannattaa tehdä huolella metsän tuoton turvaamiseksi. Varmista, että sinunkin metsääsi hoidetaan oikein ja asiantuntevin menetelmin. Tutustu UPM Metsäpalveluihin ja jätä yhteydenottopyyntö!