Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on arkipäivää metsäammattilaisillemme

​Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS on palkinnut UPM:n luonnon monimuotoisuusraportoinnista vuoden 2015 vuosikertomuksessa. UPM:n omassa monimuotoisuusohjelmassa on jo yli kahden vuosikymmenen ajan kehitetty menetelmiä, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuuden talousmetsissä.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen ovat arkipäivää metsäammattilaisillemme. Yhtiön monimuotoisuusohjelma ohjaa toimintaa lakien ja erilaisten määräysten ohella ja siitä hyötyvät  myös metsänomistaja-asiakkaamme.
 
”Leimikoiden suunnittelijan kannalta UPM:n monimuotoisuusohjelma on mielekäs ja motivoiva työkalu. Työssä näkee konkreettisesti, kuinka hakkuiden rajaukset ja ohjeiden mukaiset muutokset vaikuttavat luontoon ja metsänhoitoon käytännössä. Työn hyvä jälki kertoo samalla omasta osaamisesta ja onnistumisista”, metsäasiantuntija Mikko Pirilä toteaa UPM Biofore -sivustolla julkaistussa jutussa ”Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä”.
 
 
Lue lisää UPM:n monimuotoisuusohjelmasta Metsän henki -lehden numerosta 4/2015