Laserkeilaus mittaa puuvarat tarkasti

​UPM:n metsävarojen inventointi on noussut uudelle tasolle viime vuosina. Lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen avulla metsäomaisuuden hoidon pohjaksi on tarjolla entistä monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa.

UPM:n metsävaratietojen keruu on hoidettu pääosin laserkeilauksen avulla vuodesta 2008 lähtien. Metsätalouden tarpeisiin soveltuvaa mallia lähdettiin kehittämään 1990-luvun lopulla.
– Metsävaratietoja on kerätty vuosittain noin 150 000 hehtaarilta ja kolmen vuoden sisällä yhtiön koko metsäpinta-ala on keilattu, UPM Metsän metsäsuunnittelupäällikkö Janne Uuttera arvioi.

Laserkeilauksen avulla tapahtuva metsävaratietojen inventointi on perinteistä maastossa tehtävää inventointia tarkempi. Maastomittauksen mittavirhe saattoi olla tekijästä riippuen jopa 30 prosenttia, mutta laserkeilauksen avulla saadaan laadultaan tasaista työnjälkeä aiempaa pienemmillä mittavirheillä.

Laserkeilaus ja siihen liittyvä digitaalinen ilmakuvaus tapahtuvat kesäaikaan. Parin kilometrin korkeudella kohteen yläpuolella lentävässä lentokoneessa oleva, gps-paikannusta käyttävä laserkeilain lähettää maata kohti laserpulsseja, joista osa heijastuu takaisin vastaanottimeen.

Näin kerättyjen tietojen perusteella voidaan tuottaa tarkka tieto puuston latvuston rakenteesta pulssinkulkuajan, lähetyssuunnan ja lähettimen avulla. Pulsseja lähetetään keskimäärin 0,5–1 jokaista neliömetriä kohden. Havaintoja kertyy niin puiden latvoista kuin maanpinnasta ja näiden tietojen avulla voidaan määrittää puuston pituus, määrä ja laatu.

Digitaalinen ilmakuva täydentää tietoja

Pelkkä laserkeilaus ei kerro luotettavasti mittaustulosta puulajeittain. Niinpä inventoivasta alueesta tarvitaan myös digitaalinen ilmakuva, jotta pystytään tuottamaan puulajikohtainen tieto tarkemmin. Kun laserkeilauksella saatu tieto ja ilmakuvien informaatio yhdistetään maastossa olevilta metsäotoksilta eli koealoilta kerättyihin tietoihin saadaan entistä tarkemmin selville kunkin metsäkuvion sisältämä puuvaranto. Säännöllisin väliajoin tapahtuva laserkeilaus antaisi tarkan tiedon myös puuston kasvusta. Ajantasainen metsävaratieto on tärkeä työkalu tulevia metsähoitotoimenpiteitä suunniteltaessa.

Metsävaratietojen inventoinnissa UPM on maailman ykkösluokkaa.
– Suomi on ehdottomasti edelläkävijöitä alalla ja UPM on kehityksen eturintamassa Suomessa, metsäsuunnittelupäällikkö Uuttera kehaisee.

Laserkeilauksen plussat:
- Kustannukset metsähehtaarille ovat alle puolet perinteisestä maastoinventoinnista
- Tasainen työnlaatu, ei tekijäkohtaisia eroja
- Pystytään inventoimaan suuria pinta-aloja samaan aikaan
- Pieni virheprosentti

Teksti Pekka Moliis | Kuvitus Väinö Teittinen​