Koivutukeille on kysyntää etenkin Keski- ja Itä-Suomessa

​UPM vaneriteollisuus tehostaa koivuvanerituotantoaan Suomessa, joten hyvälaatuiselle vanerikoivulle on kysyntää etenkin Keski- ja Itä-Suomessa ja myös Etelä-Suomessa. UPM haluaa maksimoida kotimaisen raaka-aineen käytön.
​Suurimmat tehostamistoimet on tehty Savonlinnan vaneritehtaalla, josta tulee laajennuksen myötä niin tuotantokapasiteetiltaan kuin tehokkuudeltaan maailmanluokan koivuvaneritehdas.

Koivutuotantoa tehostetaan myös Jyväskylän ja Joensuun vaneritehtailla, jossa tavoitteena on tuottaa koivuvaneria mahdollisimman tuotantotehokkaasti läpi vuoden. Jyväskylän vaneritehtaalla valmistetaan nykyisellään sekä koivu- että kuusipohjaisia vanereita, mutta tuotantoa suunnataan jatkossa enemmän koivupohjaiseen vaneriin. Joensuun tehtaalla valmistetaan pelkkää koivuvaneria.

- Koska tuotantotehokkuus ja raaka-ainehyötysuhde riippuu pitkälti hyvästä raaka-aineesta, UPM panostaa jatkossa entistä enemmän sorvattavien vaneritukkien laatuun. Mitä laadukkaammat tukit saamme tuotantoon, sitä varmemmin kotimaisella koivutukkiraaka-aineella on kysyntää. Olemme monipuolistaneet koivutukin mittoja, ja koivutukkia kertyy UPM:n korjuussa nyt aiempaa enemmän ja suuremmalla osuudella, kertoo UPM:n yksityispuumarkkinoista vastaava johtaja Tero Nieminen.

UPM ostaa koivuvaltaisia leimikoita ympäri vuoden. Vanerikoivusta kannattaa keskustella oman metsäasiantuntijasi kanssa - yhteystiedot löydät kätevästi täältä.