​Kirjanpainajan tuhoja voi vähentää oikein ajoitetuilla toimenpiteillä

​Kuusen kirjanpainaja aiheuttaa suurimman osan metsiemme hyönteistuhoista. Sen tuhoja voi lieventää ja parhaassa tapauksessa tuhon leviämisen pysäyttää oikein suunnatuilla ja ajoitetuilla torjuntatoimilla. Feromonipyydyksillä houkutellaan parveilevat tuhohyönteiset pois elävien puiden kimpusta. Laajemmat tuhokohteet vaativat tuholaisen iskun kohteeksi joutuneiden puiden korjuun ja pois kuljettamisen.

Varaudu ajoissa kirjanpainajatuhoihin
Kirjanpainajaa esiintyy yleisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Ongelma siitä syntyy, kun olosuhteet hyönteisen leviämiselle ovat suotuisat. Nyt niin on käynyt. Viime vuosien lämpiminä kesinä kirjanpainaja on pystynyt tuottamaan kaksi sukupolvea jälkeläisiä normaalin yhden sijaan. Lisäksi kirjanpainajan leviämistä ovat edistäneet lukuisat myrskyt vuodesta 2010 alkaen. Hyönteinen iskee aluksi juuri vaurioituneisiin ja heikentyneisiin puihin.

Kirjanpainajan parveiluaika on toukokuun lopulta juhannukseen
Paras tapa torjua kirjanpainajatuhoja ennakkoon on säilyttää metsät kasvukunnossa. Kuusikot kannattaa uudistaa ajoissa. Ikääntyvät parhaan elinvoimansa menettäneet kuusikot tarjoavat kirjanpainajalle oivan iskeytymiskohteen, josta tuhot leviävät myös lähimetsiin. Jos kirjanpainaja on jo iskenyt metsään ja kuolleita puita löytyy ryhmittäin, tuhon leviämistä estetään kaatamalla ja pois kuljettamalla uudet iskemäpuut heti parveiluajan jälkeen.

Feromonipyydyksistä apua torjuntaan
Feromonipyydykset ovat omatoimisen metsänomistajan torjuntamenetelmä.  Ne perustuvat hyönteisnaaraiden koiraita houkutteleviin tuoksuihin. Feromonipyydyksillä voidaan selvittää parveilevien hyönteisten määrä ja muun torjunnan tarve. Niillä voidaan myös jonkin verran vähentää terveeseen puustoon iskevien hyönteisten lukumäärää. Saatavissa on sekä varsinaisia pyydyksiä että feromoni –hajustetta. Pyyntipuutorjunnassa feromonihajupussi asetetaan pyyntipuihin – noin 2 metrin pituisia kuusipölkkyjä – jotka tulee kuljettaa parveilun jälkeen pois metsästä.


Ota yhteyttä
Tuhon kohdatessa UPM Metsän ammattilaiset neuvovat ja avustavat torjunnan vaihtoehdoissa.

Feromonipyydyksiä ja Ipsowit –hajustetta toimittaa Forestum Oy. Puh. 010 439 4770  www.forestum.fi

Lue myös
Kirjanpainajatuhot vaivaavat kuusikoita