Kemera-tukien käsittelyssä viivettä ja tukiin on tulossa muutoksia – metsänhoito- ja parannustyöt kannattaa silti tehdä ajallaan

​​Kesäkuun alussa voimaan tulleen määräaikaisen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaisten hankkeiden käsittelyssä on Suomen metsäkeskuksessa ruuhkaa.
Tähän mennessä tehtyjä Kemera-rahoitushakemuksia ja toteutetuista töistä tehtyjä toteutusilmoituksia ei ole ehditty käsittelemään normaalitahtiin. Tästä syystä uuden rahoituslain mukaisten metsätalouden tukien maksatus siirtyy ensimmäistenkin hankkeiden osalta syksyyn ja loppuvuoteen. Kun samaan aikaan on tehty päätös ensi vuoden Kemera-varojen leikkauksesta ja mietitään muutoksia rahoitettaviin työlajeihin sekä tukitasoihin, voi helposti tulla mieleen putoaako pohja toteuttaa metsänhoitotöitä aikaisemmalla intensiteetillä?  

Kannattava metsätalous ei kuitenkaan perustu yhteiskunnan tukien varaan. Suomessa on jopa selkeä tarve lisätä metsänhoidon työmääriä. Metsissä on paljon kohteita, joissa järkevät työt odottavat toteuttajaa. Oikea-aikaiset ja hyvin toteutetut metsänhoitotyöt sekä hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen palkitsevat metsänomistajan! Metsänhoitokustannukset pysyvät hallinnassa, metsä voi hyvin, kasvaa tehokkaasti ja tarjoaa parhaiten mahdollisuuksia hakkuutuloihin.

Hyvä osoitus aktiivisen metsätalouden kannattavuudesta on yhtiöiden ja voimakkaassa kasvussa olevien suurten sijoittajametsänomistajien metsänomistus.  Metsän on todettu olevan hyvin hoidettuna vakaan tuoton antava  varallisuuserä. Ruotsissa toteutettu  metsätalouden tukiuudistus 1990 –luvun alkupuolella tukee myös tätä havaintoa. Siellähän valtion tuet puuntuotantoon lopetettiin kokonaan. Alkuvaiheessa mm. raivaussahatöiden määrä kääntyi laskuun, mutta nekin ovat sittemmin nousseet selvästi yli aiempien määrien. Metsää kannattaa hoitaa ja samalla huolehtia varallisuutensa hyvästä tuotosta.

UPM on asiakkaidensa kumppanina hakemassa kulloinkin voimassa olevat tuet metsätalouden töihin. On hienoa, jos niillä voidaan kannustaa toteuttamaan ajankohtaiset työt. Riippumatta siitä, onko tukea saatavissa vai ei, ehdotamme toteutukseen sellaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt, joilla metsänomistaja parantaa tehokkaasti metsänsä tilaa ja tulevaisuuden tuotto-odotuksia

Ole yhteydessä asiantuntijaamme, toteutetaan yhdessä metsäsi ajankohtaiset työt!


Aiheeseen liittyvää