Kemera-tuet muuttuivat veronalaisiksi

​Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiset tuet muuttuivat vuoden 2012 alusta veronalaisiksi. Vastaavasti kaikki tuettavaan hankkeeseen liittyvät kulut ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia.   
Aiemmin tuet olivat verovapaita, mutta hankkeeseen liittyvät kulut sai vähentää vain tuen ylittävältä osalta. Käytännössä muutos helpottaa metsänomistajan toimintaa veroilmoituksen laatimisen näkökulmasta. Yleensähän hankkeiden kulut, mihin kemera -rahoitusta saa, ovat aina suuremmat kuin hankkeeseen myönnettävä tuki. Näin ollen metsänomistaja ilmoittaa veroilmoituksessaan kemera-tuet täysimääräisenä ja hankkeeseen liittyvät kulut täysimääräisenä. Enää ei siis tarvita tuloutusmekanismia eikä laskelmia hankkeen tukien ylittävistä kuluista. Tosin omatoimiset metsänomistajat itse toteuttamissaan hankkeissa saattavat joutua maksamaan pääomatuloveroa saamastaan tuesta, mikä aiemmin oli verovapaata.

Metsänomistajan pitää siis muistaa ilmoittaa saamansa kemera-tuki 2C-veroilmoituslomakkeellaan. Metsäkeskus ei suorita ennakonpidätystä maksetusta tuesta.

Metsäpalvelusopimusasiakkaillemme tarjoamme maksuttoman metsäverokirjanpito-ohjelman, mihin metsätaloudessa saadut tulot ja menot kannattaakin heti lisätä. Veroilmoituksen tekeminen ensi helmikuussa onkin sitten vain lähetysteknillinen toimenpide, koska ohjelmasta 2C-lomake ja kausiveroilmoituslomake voidaan lähettää suoraan verohallintoon.

Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi.