Metsäkeskuksessa Kemera-hakemusruuhka

​Kemera-lain uudistamisen yhteydessä Kemera-asioiden käsittelyn aiheuttama työmäärä Metsäkeskuksissa lisääntyi selvästi. Metsäkeskukset ovat lisänneet hankkeiden käsittelijöiden määrää, mutta siitä huolimatta ei hankkeita ehditä käsitellä – ja Kemera-tukia jakaa – budjettiin varattua summaa eli 65 miljoonaa euroa. Tuoreen ilmoituksen mukaan hankkeita ehditään käsitellä 55-60 miljoonan euron arvosta. 
Metsänomistajien kannalta on erittäin merkittävää, että hankekäsittelyyn on priorisoitu keskeiset tänä vuonna toteutuvat työlajit kuten taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito.

UPM:n toteuttamissa asiakkaidemme hankkeissa on Kemera-lain mukainen rahoitushakemus tehty ennen työn aloittamista. Toteutusilmoitus tehdään sen jälkeen, kun rahoituspäätös on hyväksytty ja työ toteutettu. Lopulta varsinaiset Metsäkeskuksen Kemera-tukien maksatukset etenevät oman aikataulunsa mukaan. Myös niissä on ollut uuden lain alkuvaiheessa ruuhkaa ja viivettä.

Metsänomistajien omatoimisten taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoito -hankkeiden osalta on tärkeää muistaa seuraavat asiat:
• Varmistaa rahoitushakemuksen teko ennen työn aloittamista
• Tehdä toteutusilmoitus kahden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksessä mainitun työn toteutusajan päättymisestä

Raivaussahan kanssa taimikonhoitotöihin suuntaavan metsänomistajan kannattaa ensimmäiseksi kääntyä UPM:n metsäasiakasvastaavan​​ puoleen ja varmistaa mahdollisen tuen saamisen edellytykset ja se, että hanke saadaan ohjeiden mukaisesti käyntiin – ja maaliin. 

Olemme metsänomistaja-asiakkaidemme apuna näissäkin asioissa!

Lue Kemera-tukeen liittyviä aiempia uutisia tältä vuodelta