Nosta metsätilasi arvoa hyväkuntoisella metsätiellä

​Kuten kaupungeissa myös metsissä teitä on aika ajoin kunnostettava. Metsätien kunto nostaa puun hintaa ja metsätilan arvoa, sillä hyväkuntoinen metsätie helpottaa huomattavasti puunkorjuun sekä muiden metsätöiden tekoa.
​Metsätiet tarvitsevat säännöllistä ylläpitohuoltoa ja tarvittaessa niille kannattaa tehdä myös peruskunnostus. Ylläpitohuolto pitää sisällään tienvarsivesakon raivausta, tien lanausta sekä soran ja murskeen lisäämistä tielle. Jos metsätie on kuitenkin jo päässyt huonoon kuntoon, on aika suorittaa peruskunnostus.

Peruskunnostuksessa tien molemmin kulkevat sivuojat kaivetaan auki, jolloin tie pysyy paremmin kuivana ja mahdollistaa siten painavammilla kuormilla ajon. Tienrunko muotoillaan uudelleen ja tarvittaessa vaihdetaan myös rumpuputket, jotka ohjaavat veden kulkemaan tien ali. Lisäksi peruskunnostuksessa tarkastetaan tiehen kuuluvien siltojen kunto ja korjataan niiden mahdolliset vauriot.

Metsätien kunnostusta ei tarvitse kokonaan rahoittaa omasta kukkarosta, vaan kustannuksiin on mahdollista saada valtion tukea. Metsänomistajalle maksettavaksi jää lopulta noin 3-4 euroa / tiemetri. Investointi metsätien kunnossapitoon kannattaa, sillä kiinteistön arvo nousee, kun hyväkuntoinen metsätie mahdollistaa metsänhoitotöiden tekemisen kustannustehokkaasti.

Käy tarkastamassa metsätiesi kunto ja ota yhteyttä UPM metsäasiantuntijaan. Yhdessä asiantuntijan kanssa on helppo suunnitella juuri sinun metsätiellesi sopiva huolto! Jätä yhteydenottopyyntö tai vieraile lähimmässä metsäpalvelutoimistossa. Toimistojen yhteystiedot löydät kätevästi myös älypuhelimellasi UPM Metsämobiilista!