Ennakkoraivaus, hakkuukohde ennen ja jälkeen raivauksen

Ennakkoraivauksella laitat metsän myyntikuntoon

​Ensiharvennusvaiheeseen kasvaneet metsiköt ovat usein päässeet pusikoitumaan ja saattavat olla jopa korjuukelvottomia. Sellainen metsä ei houkuttele puunostajia, mutta metsän voi kunnostaa ennakkoraivauksella myyntikuntoon.

Raivaus toteutetaan raivaussahalla ja yleissääntönä on, että lähes kaikki myytävää kuitupuuta pienempi puusto poistetaan.  Monimuotoisuuden takia jonkin verran lehtipuuta ja kasvatuskelpoista kuusialikasvosta jätetään raivaamatta. 

Ennakkoraivattu harvennusleimikko käy paremmin kaupaksi ja metsänomistaja saa myytävälle puulle korkeampaa kantohintaa. Harvennuksen jälkeen metsä jää myös parempaan kasvukuntoon. Tämä johtuu siitä, että hakkuukoneen kuljettaja näkee paremmin poistettavat puut ja osaa valita paremmin ajourien paikat.  Kasvamaan jäävä puusto on parempilaatuista ja korjuuvauriotkin vähenevät.

Aina ei tarvitse raivata koko hakkuualaa. Työ sopii myös metsänomistajan itsensä tehtäväksi helpoilla kohteilla. Työlaji kuuluu myös UPM:n tarjoamiin metsäpalveluihin. 

Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltasi!
Katso yhteystiedot tästä »

Tutustu
Hakkuun valmistelu »