UPM toteutti säästöpuiden polton Jyväskylässä

Suomessa on kymmeniä hyönteislajeja, joille paras elinpaikka on metsäpaloalue. Osana monimuotoisuusohjelmaansa UPM käynnisti jo vuosia sitten palohankkeen, joka on auttanut palosta riippuvaisten lajien selviytymistä. Nyt UPM toteutti Jyväskylän kaupungille säästöpuuryhmän polton.

​”UPM on tähän asti toteuttanut säästöpuuryhmien polttoa vain omissa metsissään. Tulokset ovat kuitenkin olleet monimuotoisuuden kannalta niin rohkaisevia, että UPM Silvesta tarjoaa tätä osaamistaan myös yksityisille metsänomistajille, yhteisöille ja yrityksille,”  kertoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

UPM oli uranuurtaja Suomessa aloittaessaan säästöpuuryhmien kontrolloidut poltot viime vuosikymmenen puolivälissä. Säästöpuuryhmät ovat avohakkuualueille jätettäviä, yleensä vähintään 30 puun ryhmiä. Toisin kuin Etelä-Euroopassa, jossa metsäpalot uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, Pohjolassa metsäpalot ovat olleet merkittävä elinympäristöjä luova tekijä.

Palosta riippuvaisista lajeista tunnetaan parhaiten kovakuoriaisia, joita on muutamia kymmeniä. Lisäksi on vähemmän tunnettuja jäkäliä ja melko paljon sieniä. 
 
Metsien monimuotoisuutta voidaan lisätä kustannustehokkaasti muiden metsässä tehtävien toimenpiteiden yhteydessä. Säästöpuiden polttohankkeen yhtenä päätavoitteena on luoda luonnonhoitomenetelmä, joka ei tuo metsän uudistamisketjuun merkittävästi lisäkustannuksia.  Tuleva säästöpuiden poltto suunnitellaan jo leimikon suunnitteluvaiheessa, ja ketjun loppuhuipennuksena on varsinainen poltto uudisalueen istutuksen yhteydessä.

Lue lisää UPM Säästöpuuryhmän poltosta.