YK kutsuu UPMn maailman 50 johtavan vastuullisesti toimivan yrityksen joukkoon

​UPM on kutsuttu jäseneksi YK:n Global Compact LEAD -foorumiin. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.
LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä.​

Liiketoiminnan muutoksenohjaus vaatii innovaatioita, kokeiluhalukkuutta ja aitoa johtajuutta. Global Compact LEAD tuo yhteen eri alojen asiantuntijat ja sidosryhmät, joiden kanssa toimiessaan jäsenet voivat edistää kestävän kehityksen käytäntöjään ja niiden täysipainoista integroitumista liiketoimintaansa.

LEADin kautta yritykset voivat tehdä läheistä yhteistyötä myös sijoittajien, alan oppilaitosten ja YK:n järjestöjen kanssa sekä käydä proaktiivista vuoropuhelua hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. YK:n ja Global Compactin ainutlaatuinen asema tukee osaltaan myös LEAD-verkoston jäseniä ja auttaa niitä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin yritysvastuuta koskeviin odotuksiin Ennen kaikkea LEAD tarjoaa johtajuutta, inspiraatiota ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Lue lisää www.upmbiofore.fi -sivustolta.

www.upmbiofore.fi  -sivustolta löytyy myös muita mielenkiintoisia artikkeleita UPM:n toiminnasta.