WWF ja UPM yhteistyössä metsäluonnon hyvinvoinnin puolesta

​WWF tekee yhteistyötä monien yritysten, myös UPM:n, kanssa. Molempien tavoitteena on metsäluonnon hyvinvoinnin edistäminen niin talousmetsien luonnonhoidon kuin vapaaehtoisen suojelun keinoin.

Kansainvälinen WWF juhli viime vuonna 50. toimintavuottaan. Suomessa WWF on toiminut 40 vuotta. WWF:n juhlavuoden teemana oli metsien suojelu.

- Suomen maapinta-alasta 75 % on metsien peitossa, joten meitä ei uhkaa metsäkato. Metsissämme kasvaa enemmän puuta kuin pitkiin aikoihin, mutta se ei yksistään tarkoita, että metsämme voisivat hyvin. Suomessa huomiomme kohteena on suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kertoo.

- Olen oikein tyytyväinen, että UPM otti syksyllä käyttöön kestävän FSC®-standardin metsätaloudessa. FSC:n käyttöönotto UPM:n Etelä-Suomen metsissä parantaa metsien kestävää käyttöä merkittävästi, Rohweder iloitsee.

WWF Suomen metsävuoden 2011 tavoitteita olivat mm. METSO-ohjelman rahoituksen turvaaminen ja metsälain kokonaisuudistuksen valmistelussa mukana oleminen. Tärkeänä on ollut myös Perintömetsä-ohjelma, jonka avulla kuka tahansa metsänomistaja voi suojella vapaaehtoisesti, helposti ja maksutta itselleen tärkeän metsäalueen. Perintömetsiä on perustettu Suomeen jo toistasataa, ja niitä ovat perustaneet niin yksityiset metsänomistajat, julkisyhteisöt kuin metsäyrityksetkin, mm. UPM.

WWF:n ja UPM:n yhteistyö:

  • FSC-sertifointi ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
  • nuorten ympäristökasvatus
  • perintömetsäohjelma (UPM:n mailla on 12 WWF:n perintömetsäkohdetta)
  • Mennään metsään -opas (WWF:n opasta on jaossa UPM:n metsäpalvelutoimistoissa)
  • uuden sukupolven puuviljelmät (UPM osallistuu WWF:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää plantaasitalouden parhaita toimintatapoja)
  • check your paper (työkalu, joka auttaa paperinostajia valitsemaan ympäristöystävällistä paperia ja sellua)
  • erilaiset yhteishankkeet.

    Lue lisää Metsän henki 4/2011 -digilehdestä s.16-17. Lisätietoa WWF:n toiminnasta ja perintömetsäohjelmasta osoitteessa wwf.fi.