Viisas tapa käyttää maata - Timo Lehesvirran blogi

​Metsät, metsien käytön vaikutukset monimuotoisuuteen ja niiden hiilensidontakyky keskusteluttavat niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa. Timo Lehesvirta ottaa kantaa tähän keskusteluun blogissaan "Viisas tapa käyttää maata".
110_Timo Lehesvirta.jpgBlogissaan Timo toteaa muun muassa "UPM käynnisti oman toimintaohjelmansa 1990-luvun lopulla, ja tavoitteeksi asetettiin metsien monimuotoisuuden turvaaminen osana nykyaikaista ja kehittyvää metsätaloutta. Koko tämän 20 vuoden ajan käytännön toimintaa on kehitetty jatkuvan parantamisen periaatteella, ja samalla tutkimuslaitokset ovat tuoneet lisää uutta tietoa käytännön toimintaa palvelemaan.

Vain yksi on polkenut paikallaan, ja se on julkinen metsäkeskustelu. Siinä tunne ja politiikka ovat aina syöneet tilaa vuoropuhelulta, jossa olisi mahdollista hyödyntää Suomen metsä- ja ympäristöalan osaamista - maailman parhaita lajissaan."

Koko blogin voit lukea täältä.