Venäjän WTO-jäsenyys ei ole uhka suomalaisille metsänomistajille

​Venäjän liittyessä Maailmankauppajärjestö WTO:n jäseneksi pyöreän puun tullit alentuvat elokuun lopussa.

Pitkään jatkunut spekulointi Venäjän WTO-jäsenyydestä ja tulleista voidaan vihdoin lopettaa. Venäjän jäsenyys Maailmankauppajärjestössä toteutuu elokuussa ja EU:n ja Venäjän sopima tariffikiintiöjärjestelmä pyöreälle havupuulle tulee voimaan. Samalla nykyistä alempien puutullien aikakausi on alkamassa.

- Kotimainen raaka-aine on aina etusijalla UPM:n Suomen tehtaiden puuhuollossa, mutta Venäjän vientitullien alentuminen tarjoaa lisää puuhuoltovarmuutta eritoten Itä-Suomen tehtaillemme, kun etenkin venäläisen koivukuitupuun tarjonta lähtee piristymään. Tämä ei ole keneltäkään pois, vaan varmistaa osaltaan paremmat liiketoiminnalliset edellytykset nykyiselle kapasiteetillemme, sanoo UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala.

- Ei myöskään pidä unohtaa, että puu- ja paperituotteiden tuontitullit Venäjän markkinoille alenevat vaiheittain. Suomalaisella metsäteollisuudella on tässä suhteessa erinomaiset mahdollisuudet saada lisää jalansijaa Venäjän markkinoilla tilanteessa, jossa markkinanäkymät ovat yleisesti ottaen haasteelliset. Näen, että Venäjän WTO-jäsenyys on myös metsänomistajien etu, kun asiaa katsotaan kokonaisuutena, Rajala toteaa.

Lue myös Pekka Rajalan blogi "Spekukointi Venäjän puutulleista voidaan lopettaa".