Istutuskone UPM ja Risutekniikka Ky

Uusi istutuskone tuo tehokkuutta metsänuudistamiseen

​UPM Metsä ja Risutekniikka Ky ovat yhteistyössä kehittäneet uuden laitteen koneelliseen puunistutukseen. Kevätistutuksiin ehtivässä istutuskoneessa on parannettuja ominaisuuksia mm. maanmuokkauksen, taimivarastoinnin ja boorilannoituksen osalta.
​Uudessa Risutec PM100-TK200 -istutuskoneessa maanmuokkaus- ja istutusyksikkö on varustettavissa kääntyvällä mätästinlevyllä tai boorilannoituslaitteistolla. Taimien varastointi ja käsittely koneen taimivarastossa on toteutettu aivan uudella tavalla.

Viime syksynä Risutekniikka ja UPM Metsä esittelivät yhteistyössä kehittämänsä APC-istutuskoneen, mikä nosti yleistä mielenkiintoa koneellista istuttamista kohtaan. Katso video istutuskoneesta uudistusalalla. APC- istutuskonetta on kehitetty edelleen ja uudistetun version toimintaa esitellään myöhemmin nyt alkavan istutuskauden aikana.

- Koneellisen istutuksen etuja ovat hyvä ja tasainen työn laatu. Taimi istutetaan oikeaan paikkaan keskelle tuoretta mätästä. Koneella istuttaen metsänviljelytyöt saadaan usein nopeammin valmiiksi kuin tehtäessä muokkaus ja istutus erikseen. Koneellisen istutuksen työkausi on toukokuusta syyskuun loppuun. Pitkä työkausi ja tuottavuus vapauttavat työvoimaa muihin metsänhoitotöihin. Säännölliset ja laajat uudistamistulosten seurannat osoittavat, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä, kertoo metsätyöpalveluja toteuttavan UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

UPM on koneellisen istutuksen edelläkävijä jo yli 20 vuoden kokemuksella. Tänäkin kesänä istutamme noin kahdellakymmenellä istutuskoneella lähes kolme miljoonaa tainta yhtiön omiin ja yksityisten metsänomistajien metsiin. Tarjoamme metsänomistajalle metsänuudistamisen kokonaispalveluna. Tutustu kattavaan metsäpalveluvalikoimaamme. Omalta metsäasiakasvastaavaaltasi saat asiantuntevat neuvot metsänuudistamiseen.    


Kuvassa istutuskoneen ääressä Risutekniikka Ky:n toimitusjohtaja Jussi Aikala.