Biolämpölaitos UPM Korkeskosken sahalla

Uusi biolämpölaitos tuottaa puun kuoresta energiaa UPM Korkeakosken sahalla

​UPM Korkeakosken sahalla Juupajoella on otettu käyttöön uusi, pelkästään biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos. Laitos parantaa sahan energiatehokkuutta ympäristöystävällisellä tavalla hyödyntäen sahausprosessista ylijäävän puun kuoren lämmöntuotantoon.

​Korkeakosken sahan vanhan lämpölaitoksen käyttö lopetettiin uuden valmistuttua. Myös vanhassa lämpölaitoksessa hyödynnettiin biopolttoainetta, mutta sen lisäksi tarvittiin fossiilista polttoöljyä. Uuden laitoksen myötä fossiilisen polttoaineen käyttö lämmöntuotannossa sekä siihen liittyvät kuljetukset loppuivat kokonaan. Myös sivutuote- ja jätekuljetusten tarve on pienentynyt merkittävästi kun puun kuori hyödynnetään täysimääräisesti sahan lämpölaitoksessa. Polttoprosessissa syntyvä tuhka voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennuksessa ja metsälannoituksessa.

- Sahatavaran kuivauksessa tarvitaan paljon lämpöenergiaa, joten on tärkeää, että saamme sen tuotettua tehokkaasti ympäristöä rasittamatta. Olemme nyt energiantuotannossa täysin omavaraisia, sillä biolämpölaitos tuottaa kaiken sahalla tarvittavan lämmön ja höyryn omista sivutuotteista, kertoo UPM Korkeakosken sahan johtaja Sami Kotivuori (kuvassa).

UPM Korkeakosken saha käyttää raaka-aineenaan kotimaista mäntyä, joka on peräisin sahan lähialueilta Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 300 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Valtaosa sahan tuotannosta menee vientiin Aasiaan, Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan. UPM Korkeakosken saha työllistää noin 80 puualan ammattilaista sekä välillisesti joukon korjuu- ja kuljetusyrittäjiä.

Lue lisää UPM Korkeakosken sahan puunhankinnasta.