UPM:n puun talvikorjuu pyörii täysillä

Vuoden 2015 alussa vauhti puumarkkinoilla on jatkunut hyvällä tasolla ja vastannut hyvin UPM:n puutarpeita. Talvikorjuu eri puolilla Suomea pyörii nyt täysillä. Odotettu talvi ja lumi ovat luoneet siihen otolliset olosuhteet.
​Edellinen poikkeuksellisen leuto talvi oli puunkorjuun kannalta vaikea, minkä vuoksi kaikkia talvileimikoita ei voitu korjata suunnitelmien mukaisesti aiemmin. Nyt alkanut talvi näyttää edellisvuotta lupaavammalta. Puuta korjataan ja kuljetetaan nyt kellon ympäri.

UPM:n tehtaiden puunkäyttönäkymät ovat hyvät. Pietarsaaren sellutehtaalla jo toteutettu investointi ja Kymin sellutehtaan meneillään oleva investointi lisäävät kuitupuun tarvettamme. Myös sahoillamme jo tehdyt ja menossa olevat investoinnit merkitsevät lisääntyvää tukkitarvetta. Vaneritehtaidemme erityistoive on saada nykyistä enemmän kotimaista järeää koivutukkia. Jämsänkosken paperikone 5:n ja Kaukaan paperikone 2:n sulkemiset tämän kevään aikana eivät vaikuta merkittävästi kuusikuitupuun tarpeeseemme: hoidamme paperitoimitukset asiakkaillemme muilta vastaavilta koneilta.

”Odotuksemme on, että puumarkkina toimii edelleen tasaisesti ja pystymme yhdessä suomalaisten metsänomistajien kanssa turvaamaan tehtaidemme kilpailukyvyn ja tasaisen käynnin”, UPM:n Puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander toteaa.

Itä-Suomessa aletaan varautua Kymin sellutehtaan lisätarpeisiin

”Kymin sellutehtaan kuorimon ja kuivauskoneen investointi merkitsee lisääntyvää puunkäyttöä ensi kesästä alkaen”, aluejohtaja Esa Korhonen toteaa. ”Puukauppa käykin varsin tasaisesti Itä-Suomessa. Niin hyvän metsien hoidon kuin tehtaiden puuhuollonkin kannalta suunnitelmallinen metsien käsittely ja tasainen puukauppa ovat keskeisiä asioita.”

Jämsänjokilaakson lähialueella kuusikuituvaltaiset kohteet ja energiapuu ovat haluttuja

”Keski-Suomessa puunostotarpeemme ovat normaalit”, aluejohtaja Matti Toivakainen kertoo. ”Tämän talven puut olemme jo ostaneet ja nyt keskitymme ostamaan leimikoita tehtaidemme ensi kesän ja syksyn tarpeisiin. Erityisesti meitä kiinnostavat sulan maan aikana korjattavat mäntytukkivaltaset leimikot sekä kaikki koivukohteet. Jämsänjokilaakson lähialueella ostamme halukkaasti myös kuusikuituvaltaisia kohteita ja energiapuuta.”

Länsi-Suomessa kiinnostavat sulan maan aikana korjattavat päätehakkuut

” Länsi-Suomessa puunostotarpeemme ovat ajankohtaan nähden normaalit ja tasapainossa eri puutavaralajien kesken”, aluejohtaja Tero Nieminen sanoo. ”Myös Länsi-Suomessa keskitymme ostamaan leimikoita ensi kesän ja syksyn tarpeisiin. Erityisesti meitä kiinnostavat sulan maan aikana korjattavat päätehakkuut. Pirkanmaalla tarpeemme kohdistuu erityisesti mäntytukkiin ja Satakunnassa kuusivaltaisiin leimikoihin.”

Pohjanmaalla ostetaan halukkaasti mäntytukkivaltaisia sulanmaan kohteita

”Korjaamme viimetalvisia rästileimikoita niin kauan kuin talvea riittää”, aluejohtaja Janne Seilo kuvaa tilannetta Pohjanmaalla. ”Tällä hetkellä ostoslistamme kärkisijalla ovat mäntytukkivaltaiset sulanmaan kohteet ensi kevään ja kesän hakkuisiin. Uusia havukuitupuukauppoja tehdessämme joudumme jo nyt ottamaan huomioon hyönteistuholain vaatimukset: puut pitää ehtiä kuljettamaan pois metsästä ajoissa.”

Kaiken kaikkiaan ostamme puuta normaaliin tahtiin. Kartutamme tällä hetkellä varantojamme tehtaidemme kesän ja syksyn tarpeisiin.  Monet perinteisesti vain talvella korjattavaksi aiotut kohteet soveltuvat nykyään hyvin korjattavaksi myös kesällä. Sen mahdollistaa hyvä suunnittelu ja moderni pehmeisiin maastoihin soveltuva kalusto.

Kerromme mielellämme lisää ja järjestämme halutessanne myös käynnin talviselle puunkorjuutyömaalle.

Lisätietoja:
Esa Korhonen, aluejohtaja, Itä-Suomi, puh. 0400 366 991
Matti Toivakainen, aluejohtaja, Keski-Suomi, puh. 040 505 7518
Tero E. Nieminen, aluejohtaja, Länsi-Suomi, puh. 0400 164 690
Janne Seilo, aluejohtaja, Pohjanmaa, puh. 0400 763 354

Katso myös
Turvemaiden kesäkorjuusta voitte lukea tarkemmin Metsän henki -lehtemme numerosta 2/2014. Lehden kaikkien numeroiden digilehtiversiot löytyvät tältä sivustolta => Ajankohtaista => Metsän henki.

Metsäteollisuus ry:n tiedote 4.2.2015: Puukauppa on käynyt alkuvuonna tasaisesti