UPM:n biodiversiteettihankkeet esimerkkeinä CBD Business and Biodiversity -foorumissa

​​UPM osallistuu CBD Business and Biodiversity 2015 -foorumiin, joka järjestetään Helsingissä 11.-12.11.2015. UPM on yksi foorumin pääesiintyjistä yhdessä Suomen ympäristöministeriön ja Suomen johtavan yritysvastuuverkoston FIBSin kanssa. Tapahtuman järjestävät ympäristöministeriö, FIBS ja YK:n alainen, biologista monimuotoisuutta edistävän CBD-sopimuksen (Convention on Biological Diversity) sihteeristö.

"Kestävästi hoidetuista metsistä hankittu puu on toimintamme perusta. Luonnon monimuotoisuus on ollut yksi UPM:n metsätalous- ja puunhankintastrategian avaintekijöistä jo yli 20 vuoden ajan. Pitkäjänteisen työmme tulokset näkyvät nyt konkreettisena kilpailuetuna", sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, joka on yksi foorumin esiintyjistä.

"Metsäteollisuudella on tärkeä rooli biotalouden edistämisessä Suomessa. On hienoa, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä on tärkeä osa myös UPM:n strategiassa. Toivon, että UPM:n esimerkki kannustaa myös muita yhtiöitä huomioimaan ekosysteemipalvelut ympäristövastuuteemoissaan, ja auttaa heitä näkemään luonnosta saatavien ratkaisujen mahdollisuudet liiketoimintastrategiassaan", sanoo ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen.
 
UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta on toinen tapahtuman esiintyjistä. Hän painottaa, että monimuotoisuustavoitteet ovat kiinteä osa UPM:n tutkimus- ja metsätoimintoja.
 
"Olemme myös uudistaneet työskentelykulttuuriamme tekemällä läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa erilaisissa monimuotoisuushankkeissa. Mitä paremmin tunnemme luontoa, sitä paremmin voimme suojella sitä. Hankkeet parantavat myös menestysmahdollisuuksiamme uudessa biotalousmallissa", Lehesvirta jatkaa. 
 
CBD Business & Biodiversity -foorumi on osa YK:n alaista biologista monimuotoisuutta edistävää toimintaohjelmaa. Foorumin suojelijana toimii Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lue myös 

Metsien monimuotoisuudesta Metsäkirjaston Luonto-osiosta