UPM:n Kymin sellutehtaan uusi kuorimo käynnissä

​UPM:n 160 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaaseen on edennyt aikataulussaan. Ensimmäisenä rakenteilla olleista uusista tuotantolinjoista tuotannon aloitti kuorimo kesäkuun alussa. Uudella linjalla kuoritaan ja haketetaan koivua.

Kuorimo koostuu sulatuskuljettimesta, rummusta, hakkulinjasta, kuorenkäsittelystä ja kuljettimista. Laitos on samankaltainen kuin vanha kuorimokin. Uusi kuorimo sijaitsee aivan vanhan kuorimon välittömässä yhteydessä, ja niillä on yhteinen valvomo.

Kuorimoalueella tehdään vielä viimeistelytöitä. Puun syöttöä varten saadaan syksyllä uusi, sähkökäyttöinen nosturi, joka huolehtii puiden syötöstä molempiin kuorimoihin eli uuteen koivukuorimoon ja aiempaanvanhaan kuorimoon, jolla kuoritaan havukuitupuuta.

Kymin sellutehdasinvestointihankkeen johtaja Tero Ojala kertoo, että hanke on sujunut suunnitellusti. Uuden kuivauskoneen työmaalla on meneillään laite-, putki- ja sähköasennukset. Kuivauskone käynnistyy syyskuun lopussa. Kuitulinjan modernisointiin sisältyvien muutosten kytkentä tuotantoon tehdään elokuussa. Projektin työmaavahvuus on tällä hetkellä noin 550 henkilöä.

Kymin sellun vuosituotantokapasiteetti kasvaa investoinnin jälkeen 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua. Kymin investointiprojektiin sisältyvät uusi sellun kuivauskone, havukuitulinjan modernisointi, uusi kuorimo sekä integraatin energiatehokkuuden parantaminen. Projekti käynnistyi keväällä 2014.

Investointi lisää Kymin sellutehtaan puunkäyttöä noin miljoonalla kuutiometrillä. Kysy lisää paikalliselta metsäasiakasvastaavaltamme

Kymin sellutehdasinvestoinnin vaikutus lähialueelle on laaja

628_Kymin-investoinnin-vaikutukset.jpg