UPM testasi 100 tonnia painavia ajoneuvoyhdistelmiä Lappeenrannassa

​UPM testasi tiistaina 25.6. Lappeenrannan lentokentällä puukuljetuksiin sopivia suuren hyötykuorman (HTC) ajoneuvoyhdistelmiä.

​Testauksessa käytetyt kaksi eri ajoneuvoyhdistelmää oli koottu Orpe-Kuljetuksen tällä hetkellä käytössä olevista puunkuljetusmoduuleista. Molemmissa testiyhdistelmissä vetoauton perässä kulki nykyisen kolmen puunipun sijasta neljä nippua. Kummankin kokonaispaino oli noin 100 tonnia.

Molemmat testiyhdistelmät selviytyivät Orpen ammattilaisten ohjaamina hyvin sekä lentokentälle simuloidusta liikenneympyrästä että T-liittymästä. Lisäksi ajettiin kaistanvaihtotestejä eri nopeuksilla. Silmämääräisen arvioinnin lisäksi Oulun yliopiston konetekniikan osaston tutkimusryhmä mittasi eri kohtiin yhdistelmää asennettujen antureiden avulla yhdistelmien ajodynamiikkaa. Tutkimustulokset analysoidaan ja niiden perusteella arvioidaan kunkin ajoneuvoyhdistelmän ja sen yksiköiden liikenneturvallisuuden tasoa ja määritellään uusien ajokokeiden tarve ottaen huomioon muun muassa syys- ja talvikauden tie- ja sääolosuhteet.

UPM haluaa kehittää puutavarakuljetusten tekniikkaa ja logistiikkaketjun kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristösuorituskykyä. Suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmien testausta varten tarvitaan poikkeuslupa, jonka myöntää Liikenneturvallisuusvirasto (Trafi). Poikkeusluvan myöntäminen on mahdollista lokakuun alusta lähtien, kun silloin voimaan tulevassa asetuksessa laajennetaan Trafin mahdollisuuksia myöntää yksittäisille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille poikkeuslupia säädöksistä uuden tekniikan testaukseen tai tuotekehitystarkoituksiin. Luvan edellytyksenä on, että poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua.

Lue lisää UPM:n tiedotteesta.