UPM perustaa neljä yhteismetsää eri puolille Suomea

UPM perustaa neljä maakunnallista yhteismetsää käyttämällä niihin alkupääomaksi yhteensä noin 2000 hehtaaria yhtiön metsätiloja.

​UPM Yhteismetsät tulevat sijaitsemaan Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla lähellä yhtiön paljon puuta käyttäviä tehtaita.

Perustamalla yhteismetsiä UPM edistää aktiivista metsänomistusta, joka parantaa puun tasaista markkinoille tuloa ja metsätalouden kannattavuutta. Tavoitteena on myös ehkäistä tilojen pirstoutumista.

Yhteismetsään voi liittää oman metsätilansa, jota vastaan metsänomistaja saa tilan arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia. Yhteismetsissä yhdistyy tehokas puuntuotanto, kestävä metsätalous ja metsien virkistyskäyttö.  Yhteismetsän saamaa puun myyntituloa jaetaan osakkaille säännöllisesti.

UPM:n yhteismetsien markkinointi alkaa syksyllä 2011, jolloin voidaan aloittaa neuvottelut uusien metsätilojen liittämiseksi yhteismetsiin.

- Yhteismetsään liittyminen on monille metsänomistajille varteenotettava vaihtoehto, esimerkiksi kun metsätila halutaan osaksi suurempaa metsäkokonaisuutta. Yhteismetsä sopii myös omistusjärjestelyihin perikunnille ja sukupolvenvaihdostilanteisiin, kun tilaa ei haluta pilkkoa pieniin osiin, sanoo lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminnasta.
- Tilansa yhteismetsään liittäneet saavat säännöllisesti tuloa ja he voivat hyödyntää entistä suurempaa metsäaluetta virkistystarkoituksiin.

UPM Yhteismetsien hoidosta ja hallinnosta vastaa metsäammattilainen. Tavoitteena on osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä tehokas puuntuotanto ja metsien monikäyttö.

Lisätietoja: Lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila, p. 0204 16 4712, heikki.kalvila(at)upm.com