Sähkölinjan vierimetsän hoito

UPM parantaa sähkön toimitusvarmuutta yhteistyössä Fortumin kanssa

​Metsänhoitotöitä toteutettava UPM Silvesta tekee tulevan syksyn ja talven aikana Fortumin kanssa yhteistyötä raivaamalla metsää sähkölinjojen ympäriltä noin sadan kilometrin matkalla Vihdissä. Puita raivataan noin 10 metrin matkalta molemmin puolin sähkölinjoja ja näin varmistetaan sähkön toimitusvarmuus vaativissakin sääolosuhteissa.

​Syyskuun alussa voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki toi uusia haasteita sähkönjakeluverkkoyhtiöille. Laki velvoittaa jakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään jakeluverkkoa niin, että se toimii mahdollisimman luotettavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkoyhtiöt saavat esimerkiksi kaataa ja poistaa puita jakeluverkon läheisyydestä ilman maanomistajan lupaa, jos se on tarpeen sähkönjakelun keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi.

UPM ja Fortum testaavat tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyömallia, jossa Fortumin normaalin sähkölinjan kunnossapitoraivauksen yhteydessä tehdään ns. vierimetsähakkuu. Vierimetsästä hakataan sähkönjakelua uhkaavat puut 10 metrin leveydeltä molemmin puolin linja-aukkoa. Puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä vastaa UPM Silvesta.


Puu on yhteinen kiinnostuksen kohde

- Pilotissa meitä kiinnostaa erityisesti hoitotoimenpiteillä saatavat puumäärät ja puutyypit, eli paljonko poistettavaa puuta on ja miten sitä pystytään hyödyntämään. Haemme myös yhteistyömallia, joka toimisi kaikille osapuolille; sähköyhtiölle, maanomistajalle ja urakoitsijalle, kertoo verkon kehitysjohtaja Sauli Antila Fortumista.

UPM Silvesta tarjoaa sähköyhtiöille linjanraivaustöiden kokonaispakettia, jossa yhtiö vastaa omistajaselvityksistä, maastomerkkauksista, asiakaskontakteista, puukaupan järjestämisestä, korjuusta ja raivaustöistä.
- Olemme tehneet sähkölinjojen raivausta hyvässä yhteistyössä Fortumin kanssa useassa eri kohteessa. Sähkölinjoilla raivaamme puuston ilmajohtojen alta, poistamme johtoalueiden reunoilta puita ja oksia, hoidamme vierimetsää ja raivaamme uusia linjoja. Korjaamme myös myrskytuhopuut linjoilta turvallisesti. Valtakunnallisena toimijana voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun linjaverkoston hoitoon, sanoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.
- Hyvin hoidettu vierimetsä tuo omistajalleen sekä taloudellista että maisemallista hyötyä, Koivumäki toteaa.

Lue lisää UPM Silvestan linjanraivauspalveluista upmsilvesta.fi.