UPM osallistuu Suoverkosto-LIFE -hankkeeseen Keski-Suomessa

​Pihtiputaan Joutsenneva ja Mäntyneva ovat Natura 2000-verkostoon kuuluvia, UPM:n omistuksessa olevia suoalueita. Soilla on käynnissä Suoverkosto-LIFE -hankkeeseen kuuluva yhteistyöprojekti, jossa UPM toimii yhteistyössä Metsähallituksen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän Yliopiston kanssa. Suoverkosto-LIFE on Euroopan Komission rahoittama, suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävä hanke.

​Joutsen- ja Mäntynevan suokokonaisuus on säilynyt lähes luonnontilaisena. Paikalliseen lajistoon kuuluu uhanalaisia kasvilajeja, esimerkiksi suopunakämmekkä. Nevojen reuna-alueita on kuitenkin aikoinaan ojitettu. Ennallistamalla ojitettuja alueita ojia täyttämällä ja patoja rakentamalla, soiden vesitaloutta palautetaan nyt takaisin luonnontilaan. Paikoitellen poistetaan myös puustoa. Näiden toimenpiteiden seurauksena suot vettyvät ja niille tyypillinen eliölajisto palaa vähitellen takaisin.

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee Lamminahonrinteen vanha metsä. Yhdessä nämä luontoarvoiltaan merkittävät kohteet muodostavat UPM:n omistaman Tervakankaan luonnonsuojelualueen.

Pihtiputaan kohde on toistaiseksi suurin Metsähallituksen toteuttama, yksityisomistuksessa oleva soiden ennallistamiskohde Suomessa. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos seuraa työn vaikutuksia.  Saatuja oppeja voidaan myöhemmin käyttää muissa vastaavissa hankkeissa.

Lue lisää Metsän henki -lehdestä s. 6.