UPM ja Ympäristöministeriö/Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet suojelualueiden perustamisesta

​UPM:n alueille Kannonkoskella, Pihtiputaalla ja Toivakassa perustetaan Ympäristöministeriön/Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 365,7 hehtaaria yksityisiä suojelualueita.

​Kannonkoskella sijaitseva UPM:n yksityinen suojelualue kuuluu Isolähteenpuron Natura 2000 -verkostokohteeseen. Alue on pääosin suota ja kohteella on voimakasta pohjavesivaikutusta.

Pihtiputaalla alueista sijaitsee kaksi, toinen Suurisuo - Sepänsuo - Paanasenneva - Teerinevan Natura 2000 -alueella, joka on merkittävä soidensuojelualue ja toinen Louhuvuoren Natura 2000 -alueella, joka on boreaalista luonnonmetsää.

Toivakassa sijaitseva UPM:n suojelukohde kuuluu Iilijärven Natura 2000 -alueeseen. Suojeltavaan kohteeseen sisältyy vanhan metsän alue Lehmävuoresta ja Koirajärven louhikkoinen laskupuro kallioseinämineen.

”Keski-Suomen ELY-keskuksen suojelupäätöksen jälkeen kohteet säilyvät UPM:n omistuksessa yksityisinä suojelualueina, mutta niiden hoitotoimien käytännön toteutuksesta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa”, ylitarkastaja Risto Kujala Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo toimintaperiaatteista. ”Kohteet merkitään maastoon.”

”Metsästys voimassa olevien metsästysvuokraussopimusten mukaisesti on edelleen sallittua näillä suojelualueilla”, myyntipäällikkö Riitta Väisänen UPM:ltä toteaa. ”Samoin sallittua on olemassa olevien teiden käyttö ja kunnostus. Retkeiltäessä on kuitenkin muistettava, että näillä alueilla ei saa leiriytyä eikä tehdä tulta.”

”Kannonkoskella suojelualueen läpi kulkevan kunnan ylläpitämän ulkoilureitin käyttö ja kunnostus ovat jatkossakin sallittuja” Väisänen lisää.

Lue koko tiedote www.upm.fi -uutisista

Lue lisää luonnonsuojelusta yksityismailla.