UPM investoi Kymin sellutehtaaseen

​​UPM investoi 98 miljoonaa euroa Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa valkaistun kemiallisen sellun toimittajana teollisuuden ja kuluttajatuotemarkkinoiden kasvaviin sellun loppukäyttökohteisiin, kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit sekä kartonki.

Kymin vuosittaisen tuotantokapasiteetin arvioidaan kasvavan nykyisestä 700 000 tonnista 870 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua vuoden 2017 loppuun mennessä. Tehtaan puun käyttö lisääntyy noin 0,5 miljoonalla m3:lla. Siitä noi 80 % on koivukuitupuuta ja 20 % havukuitupuuta.

Kymin investoinnin toteutus käynnistyy välittömästi. Hankkeeseen sisältyvät uudistukset kohdistuvat puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja jätevesien käsittelyyn.

Lue lisää: UPM investoi Kymin tehtaaseen markkina-aseman vahvistamiseksi maailman sellumarkkinoilla